HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA-UMETNOST I ARHITEKTURA

 
Protojerej – stavrofor Srboljub M. Miletić

HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA
UMETNOST I ARHITEKTURA

 
Zvonik i kupola hrama, pogled sa severozapada
KUPOLA
 
Na pandantifima, sfernim trouglovima koji spajaju kupolu sa potkupolnim prostorom oslikani su Jevanđelisti. Oni su „pisanom rečju posvedočili i zabeležili ispunjenje onoga što su starozavetni proroci (naslikani u tamburu kupole) prorokovali i najavljivali, silazak i ovaploćenje Sina Božjeg (koji je izobražen u temenu kupole). Njihova svedočanstva – Jevanđelja su osnova za oslikavanje nižih zona živopisa, za predstavljanje ličnosti i događaja na zidovima hrama.“[1]
 


Iznad pandantifa, u tamburu kupole ispod svakog prozora je po medaljon sa likom jednog od malih proroka, i sa biljnom ornamentikom između.
Iznad njih se nalaze cele figure starozavetnih proroka, koji u rukama drže razvijene svitke (rotuluse) na kojima su ispisana neka od njihovih proroštava.[2] Figure su prilagođene arhitekturi prozora, kao i visini i uglu iz koga se vide u crkvi. Nad tim prostorom je Kolo anđela koji dotiču nebo, na kome caruje Svedržitelj.
 
U temenu kupole je prikazan Hristos Svedržitelj (grč. Παντοκρατορος), kao Vladar vasione, svega materijalnog i duhovnog sveta.[3] On sve vidi i brine se o vernima, po reči svojoj: „I evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin.“[4]
 


 
NAPOMENA:

  1. Smiljana Ćurčić, Razvoj sveštene umetnosti, Pravoslavlje, Beograd, Broj 1014, Rubrika Događaj: http://pravoslavlje.spc.rs/broj/1014/tekst/razvoj-svestene-umetnosti/
  2. Ponekad na ovom mestu mogu biti prikazani i apostoli.
  3. Do perioda ikonoborstva, u kupolnom prostoru slikali su se najpre simboli Hristovog trijumfa, a kasnije, do IX veka, Vaznesenje Hristovo.
  4. Mt. 28, 20.

Jedan komentar

  1. Blazena Stojna Monahinja Jefimija moli Gospoda Boga za nas.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *