„GOSPODE, PROSVETI TAMU MOJU“ – SABRANE BESEDE

„GOSPODE, PROSVETI TAMU MOJU“
(SABRANE BESEDE)

 


 

1. BESEDA – O međusobnom miru, izgovorena tri dana nakon dolaska u Solun
2. BESEDA – U Nedelju Priče Gospodnje o cariniku i fariseju
3. BESEDA – Na priču Gospodnju o spasenom bludnom sinu (Lk. 15; 11-32)
4. BESEDA – Na Evanđelje o Drugom dolasku Hristovom i o milosrđu i tvorenju dobra
5. BESEDA – Na Sretenje Gospoda i Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista, u kojoj se govori i o celomudrenosti i o zlu koje joj je protivno
6. BESEDA – Koja pobuđuje na post, u kojoj se sažeto govori i o stvaranju sveta, a koja je bila izgovorena u prvu nedelju Velikog posta
7. BESEDA – O postu
8. BESEDA – O veri, izgovorena na Nedelju Pravoslavlja; sadrži i izlaganje Pravoslavnog Ispovedanja
9. BESEDA – U vreme posta i molitve
10. BESEDA – U drugu nedelju Svete Četrdesetnice, koja sadrži izloženje evanđelskog kazivanja o tome kako je Gospod iscelio oduzetoga u Kapernaumu; u njoj se, takođe, govori i o nedoličnosti razgovaranja u crkvi za vreme sveštenih bogosluženja
11. BESEDA – O časnom i živototvornom Krstu
12. BESEDA – Izgovorena u četvrtu nedelju Svete Četrdesetnice, koja izlaže o Evanđelju čitanom toga dana; u njoj se govori i o suprotstavljanju unutarnjim pomislima
13. BESEDA – Izgovorena u petu nedelju posta; u njoj se govori i o činjenju milosrđa
14. BESEDA – Izgovorena na Blagovesti Prečiste Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije
15. BESEDA – Izgovorena na Cvetnu nedelju
16. BESEDA – O domostroju Ovaploćenja Gospoda našeg Isusa Hrista i oblagodaćenosti onih koji iskreno veruju u Njega
17. BESEDA – Tumačenje tajne subote i nedelje, dana Gospodnjeg, izgovorena na Novu (Mladu, Tominu) nedelju
18. BESEDA – Izgovorena u Nedelju Mironosica; u njoj se govori i o tome da je Bogorodica prva videla Gospoda vaskrslog iz mrtvih
19. BESEDA – Na Evanđelje Hristovo o Samarjanki, i o tome da treba prezirati dobra zemaljskog života
20. BESEDA – Izgovorena na Nedelju o sleporođenom, na osmo nedeljno jutarnje Evanđelje po Jovanu; u njoj se govori i o tome da oni koji do kraja pobožno ostaju u hramu za vreme bogosluženja bivaju udostojeni velikih darova
21. BESEDA – Na Vaznesenje Gospoda i Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista, u kojoj se govori i o tome kako se ispunjava zakonska (starozavetna) Subota
22. BESEDA – Izgovorena na isti praznik; u njoj se govori o strastima i vrlinama
23. BESEDA – Na deseto jutarnje vaskrsno Evanđelje (Jn. 21,1-14); u njoj se govori i o borbi koja nam predstoji, kako u čulnoj tako i u duhovnoj oblasti
24. BESEDA – U kojoj se govori o javljanju i deljenju Božanskog Duha u dan Pedesetnice i o pokajanju
25. BESEDA – Izgovorena u Nedelju Svih Svetih
26. BESEDA – Izgovorena u vreme žetve; u njoj se govori i o duhovnoj žetvi
27. BESEDA – Koja je takođe izgovorena u vreme žetve; u njoj se govori i o našoj budućoj duhovnoj žetvi
28. BESEDA – Izgovorena na praznik svetih i vrhovnih apostola Petra i Pavla
29. BESEDA – Koja za temu ima isceljenje oduzetog u Kapernaumu, o čemu pripoveda evanđelist Matej; u njoj se govori i o žalosti po Bogu
30. BESEDA – U kojoj se govori o slepima koji su progledali u kući, o čemu pripoveda evanđelist Matej; u njoj se kazuje i o tome da je bez pokajanja nemoguće imati istinsku veru
31. BESEDA – Izgovorena na molebanu (litiji) održanom prvog dana avgusta
32. BESEDA – Na čitanje iz Evanđelja po Mateju u devetu nedelju, u kojoj se govori i o iskušenjima
33. BESEDA – O vrlinama i strastima koje su im suprotstavljene, i o tome da „svet“ kojim vlada đavo nije Božija tvorevina, nego da su to oni koji su mu se pokorili usled zloupotrebe tvorevine. Izgovorena na molebanu
34. BESEDA – Izgovorena na sveto Preobraženje Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista; u njoj se dokazuje da je svetlost koja se pojavila prilikom Preobraženja nestvorena
35. BESEDA – Na Preobraženje Gospodnje koja dokazuje da, iako je sama po sebi božanska svetlost nestvorena, ona ipak nije suština Božija
36. BESEDA – Na čitanje iz Evanđelja po Mateju u 11. nedelju, a čija je tema parabola u kojoj se kaže: Carstvo je nebesko slično čoveku idru kojihtededa se proračuna sa slugama svojim (Mt. 18; 23). U njoj se govori i o dugotrpljenju i sastradanju
37. BESEDA – Na svečasno Uspenje Prečiste Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije
38. BESEDA – O tome da božansko krštenje nije dovoljno za spasenje ukoliko se čovek ne trudi da ispuni Božije zapovesti
39. BESEDA – Izgovorena na molebanu, održanom povodom nezapamćene i neprekidne smrtonosne epidemije koja je harala u to vreme
40. BESEDA – O svečasnom Hristovom Preteči i Krstitelju Jovanu
41. BESEDA – Na 14. nedeljno Evanđelje po Mateju, gde se govori o svadbi carevog sina
42. BESEDA – Beseda na spasonosno Roždestvo Preneporočne Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije
43. BESEDA – Na Evanđelsko čitanje po Mateju u 17. nedelju, gde se govori o Hananejki. U njoj se govori i o ljudskoj ništavnosti i o pohvale dostojnom smirenju
44. BESEDA – Izgovorena na dan spomena svetog Apostola i Evanđelista i Hristovog najvoljenijeg učenika Jovana Bogoslova; u njoj se govori o ljubavi prema Bogu i bližnjem
45. BESEDA – Na drugo nedeljno čitanje iz Evanđelja po Luki gde se kaže: I kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima (6; 31), a u kojoj se govori i protiv zelenaš
46. BESEDA – Na treće nedeljno čitanje iz Evanđelja po Luki, u kojem se govori o Gospodnjem vaskrsenju sina nainske udovice, a takođe i o snishodljivosti i sastradanju jednih prema drugima
47. BESEDA – Na četvrto nedeljno čitanje iz Evanđelja po Luki, u kojem se kaže: Izađe sejač da seje seme svoje (Lk. 8; 5); u njoj se govori i o dobrim delima koja treba da satvorimo pre sejanja
48. BESEDA – Na čitanje iz Evanđelja po Luki, u petu nedelju, gde se kaže: Čovek neki beše bošt i oblačaše se u skerlet i svilu (Lk. 16; 19), i u kojoj se govori o bogatima i siromašnima i o tome koji se među njima spasavaju
49. BESEDA – Koja je posvećena svetom velikomučeniku i čudotvorcu Dimitriju Mirotočivom
50. BESEDA – Na čitanje iz Evanđelja po Luki, u šestu nedelju, u kojem se kaže: A kad Isus izađe na zemlju srete ga neki čovek iz grada u kome bijahu demoni dugo vremena… (Lk. 8; 27-39)
51. BESEDA – O tome da je neprekidno obraćanje Bogu putem molitve i psalmopojanja temelj i zalog svakog dobra i udaljavanje i izbavljenje od svakog zla i svake teškoće
52. BESEDA – Izgovorena na praznik Vavedenja Presvete Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije u Svetinju nad svetinjama
53. BESEDA – Na Vavedenje Presvete Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije u Svetinju nad svetinjama i o njenom bogopodobnom životu na tom mestu
54. BESEDA – U kojoj se govori o tome da se, nakon dolaska Gospodnjeg, uvećala nagrada pravednika ali i kažnjavanje nepokornih, kao i o različitim strastima i vrlinama (Izgovorena povodom evanđelskog čitanja po Luki u 10. nedelju, odnosno onu koja prethodi Nedelji praotaca)
55. BESEDA – Izgovorena u Nedelju Praotaca. U njoj se govori o onima što su nemarni za slušanje učenja, pozivajući se na nepovoljne okolnosti i telesne potrebe (Lk. 14; 16-24)
56. BESEDA – O svetim i strašnim tajnama Hristovim, izgovorena četiri dana pred Rođenje Hristovo
57. BESEDA – Izgovorena na Nedelju Praotaca, gde se govori o rodoslovu po telu Gospoda našeg Isusa Hrista i o Prisnodjevi Bogorodici Koja Ga je u devstvenosti rodila
58. BESEDA – Izgovorena na spasonosno Rođenje po telu Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista
59. BESEDA – O činu svetog Krštenja, o pokajanju i onome šta o njemu kaže sv. Jovan Krstitelj (izgovorena uoči praznika Bogojavljenja)
60. BESEDA – Izgovorena na sveti praznik Bogojavljenja i obuhvata otkrivenje tajne Hristovog Krštenja
61. BESEDA – Izgovorena u 12. nedelju na evanđelje po Luki, čija je tema čudesno isceljenje desetorice gubavih. U njoj se govori i o miru sa Bogom, samima sobom i drugim ljudima
62. BESEDA – Izgovorena povodom čitanja iz Evanđelja po Luki, u 15. nedelju, čija je tema ispravljanje i spasavanje carinika Zahkeja, a takođe i srebroljublje
63. BESEDA – U kojoj se govori o onima koji jadikuju zbog nevolja što nam se dešavaju

 


SVETI GRIGORIJE PALAMA
„GOSPODE, PROSVETI TAMU MOJU“
(SABRANE BESEDE)

 ŠTAMPANO IZDANJE

 Izdato: 2005.
 Mesto: Beograd
 Izdanje: 2. ispravljeno i dopunjeno
 Izdaje: „Obraz svetački“ – Beograd
 Urednik izdanja: Jovan Srbulj
 Recenzenti: prot. Hadži-Ljubodrag Petrović,
  prot. Vajo Jović, Vladimir Dimitrijević
 Naslov izvornika: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ,
  ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
  ΟΜΙΛΙΕΣ (Α-ΞΓ)
  ΕΠΕ
  ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ „ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ“
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1985, 1986
 Prevod: Antonina Pantelić,
  Mladen Stanković
 Tehnički urednik: jerej Vladimir Birmanac
 Dizajn korica: Aleksandar Jovičić
 Tiraž: 500
 Štampa: Finegraf – Beograd

 INTERNET IZDANJE

 Objavljeno: 21. jul 2007.
 Izdaje: © Svetosavlje.org
 Urednik: prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format: Vladimir Blagojević
 Dizajn stranice: Ivan Tašić
 Digitalizacija: Stanoje Stanković
 Korektura: Stanoje Stanković

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.