„GOSPODE, PROSVETI TAMU MOJU“ – SABRANE BESEDE

 

„GOSPODE, PROSVETI TAMU MOJU“
(SABRANE BESEDE)

 
25. Beseda
 
Izgovorena u Nedelju Svih Svetih
 
1. Uistinu, divan je Bog u svetima Svojim. Kada neko razmisli o podvizima mučenika koji prevazilaze ljudsku prirodu, o tome kako su oni, budući u slabom telu, posramili silnoga u zlu kao da nisu osećali stradanja i rane, kako su se svojim telima borili i sa ognjem, i sa mačem, i sa različitim, smrtonosnim oblicima mučenja, istrajnošću se usprotivili i u vreme dok su im sekli telo, kidali udove i lomili kosti verno očuvali celovito, nepovređeno, čisto i nepokolebivo ispovedanje Hrista zbog čega im je bila blagodatno darovana neosporna premudrost Duha i nezamisliva snaga, kada neko zamisli trpljenje prepodobnih i kako su oni, kao da su bestelesni, podnosili višednevno gladovanje, bdenja i ostale, raznolike telesne patnje i pri tom se dobrovoljno borili u unutrašnjoj borbi protiv poglavarstava, vlasti i duhova zla kakvu vodimo i mi sami, protiv lukavih strasti, protiv različitih oblika greha, do samog kraja im se suprotstavljajući, iscrpljujući i umrtvljujući spoljašnjeg a obožujući i obnavljajući unutrašnjeg čoveka, zbog čega su im blagodatno darovani dar isceljenja i dejstvovanje silama, kada, dakle, neko razmisli o svemu ovome i pomisli koliko sve to prevazilazi našu prirodu, zadiviće se i proslaviće Boga Koji im je podario takvu blagodat i silu. Iako su oni (mučenici i prepodobni) imali blagu i dobru volju, bez Božije pomoći ne bi mogli da se uzdignu iznad prirode i da, budući u telu, nadvladaju bestelesnog neprijatelja.
2. Zbog toga i Psalmopojac – Prorok, rekavši: Divan je Bog u svetima Svojim, dodaje: On će dati silu i utvrđenje narodu Svome (Ps. 67; 36). Razmislite razborito o snazi proročkih reči: iako kaže da će Bog dati silu i utvrđenje celom Svom narodu – budući da kod Boga nema pristrasnosti – On je divan samo u svetima Svojim. Iako sunce sa visina izobilno i svima podjednako izliva svoje luče, njih vide samo oni što imaju oči i oni što ih ne zatvaraju. Jasnim blistanjem naslađuju se samo oni što, zahvaljujući čistoti očiju, imaju oštar vid, a što nije dostupno za one kojima je usled bolesti, zamagljenja ili nečeg drugog oslabio vid. Tako i Bog sa nebesa svima daje izobilnu pomoć, jer je On neiscrpno izvirući, spasonosni i prosvetljujući istočnik milosti i dobrote. Međutim, Njegovom blagodaću i silom za tvorenje vrline, usavršavanje pa čak i za čudotvorenje ne naslađuju se svi, nego samo oni koji su pokazali dobru volju i kroz dela projavili veru i ljubav prema Bogu, oni koji su se u potpunosti odvratili od svakog poroka i čvrsto se pridržavali Božijih zapovesti, uzdigavši svoje oči prema Suncu Pravde, Hristu. Hristos, pak, ne samo da sa nebesa nevidljivo pruža Svoju ruku prema podvižnicima, nego nas danas kroz Evanđelje podstiče tako da svi čujemo, govoreći: Svaki koji ispovedi u Meni (tj. Mojom silom, uz Moju pomoć, grč. εν έμοί) pred ljudima, ispovediću i Ja o njemu pred Ocem Svojim Koji je na nebesima (Mt. 10; 32).[1]
3. Uviđate li da bez Njegove sile i sadejstva ni mi nismo u stanju da odvažno iskažemo svoju veru i da ispovedimo Hrista? Isto tako, ni naš Gospod Isus Hristos ne može da nas zastupi u budućem veku, da nas predstavi i prisvoji pred nebeskim Ocem, ukoliko Mu mi, sa naše strane, ne damo osnovu za to. Kada je ovo rekao, On nije kazao: „Svaki koji Me ispovedi“, nego svaki koji ispovedi u Meni (Mojom silom, uz Moju pomoć), zato što samo u Njemu i blagodareći Njegovoj pomoći neko može odvažno da ispovedi blagočašće. Tako je i u nastavku, jer On nije rekao „njega“, nego u njemu, odnosno zbog dobrog življenja i istrajnosti koje je onaj što ispoveda projavio prema blagočašću. Pogledaj kako zatim govori malodušnima (plašljivima) i onima što su izdali blagočašće: A ko se odrekne Mene pred ljudima, odreći ću se i Ja njega pred Ocem Svojim Koji je na nebesima (Mt. 10; 33). Nije, dakle, rekao: „Koji se odrekne u Meni“, jer se onaj, koji se odriče, odriče Boga i biva lišen Njegove pomoći. Zašto je on ostavljen i napušten od Boga? Zato što je on najpre ostavio (Boga), budući da je privremena i zemaljska dobra zavoleo više od večnih i nebeskih dobara koja je Bog obećao. Tako se i Hristos, sa svoje strane, ne odriče „u njemu“, nego „njega“, jer „u njemu“ nije našao ništa što bi mogao da upotrebi u njegovu korist.
4. Budući da, prema rečima Hristovog ljubljenog Bogoslova, „onaj koji ljubi Boga obitava u Bogu i Bog u njemu“, onda onaj što uistinu ljubi Boga pravedno tvori ispovedanje u Bogu, jer Bog obitava u onome koji Ga ljubi, a kako i on obitava u Bogu, i Bog će satvoriti ispovedanje u njemu. Prema tome, reči: Svaki koji ispovedi u Meni (έν έμοί) pred ljudima, ispovediću i Ja u njemu pred Ocem Svojim Koji je na nebesima pokazuju neraskidivu vezu između Boga i onoga koji Ga ispoveda, od koje se udaljio onaj što se odrekao. Na taj način, božanstvene nagrade sadrže u sebi božanstvenu pravdu, donoseći, na osnovu sličnosti, (podobija) i odgovarajuće ishode.
5. Takva je, dakle, sličnost između nagrada koje dolaze od Boga i onoga što mi prinosimo Njemu. Razmotrite koliko je prevashodstvo nagrade od Boga onima koji su Ga ispovedili u Njemu (tj. uz Njegovu pomoć)! Svaki od svetitelja je, budući sluga Božiji, odvažno prineo ispovedanje u ovom privremenom životu i pred smrtnim ljudima ili, bolje rečeno, tokom kratkog vremena ovog veka i, kao što smo rekli, pred malim brojem ljudi. Naš Gospod Isus Hristos, budući Bog i Gospodar neba i zemlje, ispoveda o njima u onom večnom i neprolaznom svetu, pred licem Boga i Oca, pred angelima, arhangelima i svim nebeskim silama i u prisustvu svih ljudi koji su živeli od Adama do svršetka sveta, jer će svi vaskrsnuti i stati ispred prestola Hristovog. Tada će, kada svi budu prisutni i kad svi budu videli, On obznaniti, proslaviti i ovenčati one što su do kraja sačuvali veru u Njega.
6. Zar bi vredelo i da pokušamo da predstavimo one natprirodne vence, one neuporedive buduće nagrade, kakve naše oko ne može da vidi, niti naše uho da čuje, niti naše srce da zamisli? Uostalom, koja će reč dostojno izobraziti i ono što je sada prisutno i što je vidljivo, odnosno slavu koju je Bog podario svetiteljskim grobovima, ostatke njihovih kostiju koji su se sačuvali u svim vremenima, sveti miomiris koji dopire od njih, izlivanje mira, darovanje isceljenja i dejstvovanja sila koja se radi nas mnogoliko i spasonosno projavljuju u njima?
7. Opet ću reći da su oni, sa svoje strane, prineli ono što čovek može da prinese Bogu, odnosno, odvažnost da svaki svetitelj ispovedi Boga tokom, kako sam rekao, kratkog vremena i pred nekim velmožama i carevima. Njih (svetitelje) sada opevaju, veličaju i poštuju, proslavljaju ih i klanjaju im se, i to ne samo njima, nego i njihovim ikonama; klanjaju im se kao gospodarima, pa i više nego gospodarima i carevima. Carevi, kneževi i njihovi podanici klanjaju im se radosno i po sopstvenoj volji, želeći iznad svega da ih, posle sebe, ostave i svojoj deci, kao neko bogato nasleđe i izvor višnjeg blagostanja. Ovo je primer, zalog i svojevrsna prethodnica one buduće neizrecive slave koju i sada imaju na nebesima duše pravednika, a koju će u budućem veku dobiti i njihova tela, jer su zajedno sa njima do kraja dovela podvig (dosl. borbu) Boga radi. Pokazujući to preizobilje slave i budućih dobara, Gospod je Svojim svetim učenicima i apostolima rekao: Zaista vam kažem da ćete vi koji pođoste za Mnom, u novom životu, kad sedne Sin Čovečiji na presto slave Svoje, sesti i sami na dvanaest prestola i suditi nad dvanaest plemena Izrailjevih, a što se tiče svih vernih kaže: Svaki koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili decu, ili zemlju, imena Mojega radi, primiće sto puta onoliko, i naslediće život večni i Koji ljubi oca ili mater većma nego Mene, nije Mene dostojan (Mt. 19; 29,10; 37).
8. Pošto je Bog i Otac dao Sina Svog ljubljenog i pošto je Sam Jedinorodni Sin Božiji Sebe predao za nas, On opravdano zahteva da i mi zanemarimo bližnje po srodstvu ako oni postanu prepreka za pobožnost i za način života kakav joj dolikuje. I zašto da kažem samo: bližnje po srodstvu? Kada za to dođe vreme, pravedno je i neophodno da svako i dušu svoju (život svoj) položi ako želi da zadobije život večni, jer je i Sam Sin Božiji položio dušu Svoju za nas. On zbog toga kaže: Ko ne uzme krst svoj i ne pođe sa Mnom, nije Mene dostojan (Mt. 10; 38). Pod krstom se podrazumeva raspinjanje tela sa strastima i pohotama.
9. Kada, dakle, nastane mirno vreme za pobožnost, onda čovek koji putem vrlina umrtvljuje zle strasti i želje na taj način uzima svoj krst i ide za Gospodom. Kada pak nastane vreme progona, onda čovek uzima svoj krst i ide za Gospodom tako što prezre svoj život i preda svoju dušu za pobožnost, nasleđujući život večni. Hristos kaže: Koji izgubi život svoj Mene radi, naći će ga (Mt. 10,39). Šta znače reči: Koji izgubi život svoj (dušu svoju; prim. prev), naći će ga? Čovek je dvostruk: spoljašnji, pod čime se podrazumeva telo, i unutrašnji, što podrazumeva dušu. Kada neko preda smrti spoljašnjeg čoveka, on time gubi i svoju dušu, koja se odvaja od njega. Kada je ovako izgubi za Hrista i Evanđelje, onda će je zaista pronaći, pruživši joj nebeski i večni život, a o sveopštem vaskrsenju, blagodareći tome što je ona takva, i on sam će po telu postati nebeski i večan. Budući da je zapovest da raspnemo telo sa strastima i pohotama, da budemo spremni na sramotu i ponižavajuću smrt radi dobra i da izgubimo svoje duše radi Evanđelja, teška i velika, da je delo savršenih i, da tako kažemo, apostolsko delo, ono što Gospod zatim govori, služi za utehu onima što nemaju snage da prevaziđu prirodu i koji nisu savršeni u podvigu spasenja: Koji vas prima – tj. Apostole, Oce i Učitelje pobožnosti koji ih slede – Mene prima, kaže, a koji prima Mene, prima Onoga Koji Me je poslao (Mt. 10; 40).
10. Za savršene, dakle, priprema da budu primljeni, a onima pak koji nisu takvi omogućuje da se spasu tako što će primiti savršene. Zar ne vidiš kako je velika nagrada za one što primaju ljude koji žive po Bogu, Učitelje Istine, jer ko njih prima, prima Oca i Sina? Kako bi pak trebalo da ih primamo? Ne samo tako što ćemo im ukazivati gostoprimstvo i pružati konačište, nego i tako što ćemo im biti poslušni. Upozoravajući da će biti i onih koji će ih odbaciti, On na drugom mestu kaže Svojim učenicima: Koji vas prima, Mene prima; a koji prima Mene, prima Onoga koji Me je poslao (Mt. 10; 40). Onaj ko pokaže gostoprimstvo prema ljudima Božijim i pruži im konak i ako to učini u ime Božije, dobiće veliku nagradu. Pokazujući ovo, Gospod je rekao: Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primiće; i koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primiće (Mt. 10; 41). Kako će oni primiti platu proročku i platu pravedničku? Onako kako kaže apostol: U sadašnje vreme vaš suvišak da bude za njihov nedostatak, da i njihov suvišak bude za vaš nedostatak (2. Kor. 8; 14). Tako će onaj, koji u ime Božije primi i zbrine pravednika kao pravednika, čak i ako ga ne obdari bogato, nego pruži nešto malo, imati veliku korist od toga, jer Hristos kaže: I ako neko napoji jednoga od ovih malih samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti (Mt. 10; 42).
11. Ovim rečima i savetima On pokazuje da ne brine samo za pravednike i učenike, nego da još više brine za one koji ih primaju. Kada bi On brinuo samo za njih (pravednike i učenike), onda bi se ograničio na ono na šta je upozorio; zahtevao bi da ih primaju, da im pružaju utočište i ukazao bi na način na koji to treba da čine. Ovako, međutim, dodajući: u ime proročko, i učeničko, i pravedničko, On izražava veliku brigu i za one koji ih primaju, usmeravajući njihove sklonosti ka boljem, da bi nagrada usledila za vrlinom. Poštujući i posle smrti one koji su istinski živeli po Bogu, Crkva Hristova svakoga dana u godini savršava uspomenu na svetitelje koji su se toga dana prestavili i otišli iz ovog privremenog života. Istovremeno, Ona nam radi naše koristi predočava žitije svakoga od njih i njihov kraj, tj. govori nam da li se sveti mirno upokojio ili je pak život okončao mučenički.
12. Sada, posle Pedesetnice, sabirajući ih sve zajedno, Ona im uznosi opštu himnu, i to ne samo zato što su svi oni bili međusobno sjedinjeni i što, saglasno Gospodnjoj molitvi, predstavljaju jedno: Da svi jedno budu, obraća se Gospod u Evanđelju svome Ocu, kao Ti što si u Meni i Ja u Tebi, da i oni u Nama jedno budu da svet veruje da si me Ti poslao (Jn. 17,20). Ne uznosi im, dakle, Crkva Božija opštu himnu samo iz ovog razloga, nego i zato što se stara da tokom svete Četrdesetnice i svete Pedesetnice, koja za njom sledi, objavi i proslavi sva dela Božija. Tako je, kao što znate, sve objavljeno, odnosno, i kako je Bog u početku stvorio svet i kako je Bog Adama prognao iz raja, i kako je bio prizvan stari narod, i kako je on zbog prestupa bio udaljen od bliskosti sa Bogom, i kako je Jedinorodni Sin Božiji priklonio nebesa i nas radi sišao i savršio čudesne stvari, naučio nas našem spasonosnom putu, stradao i umro za nas, bio pogreben kao Čovek a kao Bog vaskrsao trećega dana, kako se potom u telu vazneo na nebesa, odakle je i sišao, i kako je odatle, pošto je seo zdesna Ocu, poslao Duha Svetoga. Nakon što je sve to opevala, Crkva Božija sada dodaje i ujedno objavljuje i ostalo, tačnije, kako su velike i mnogobrojne plodove za večni život sabrali dolazak Gospoda Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista i sila Svesvetog Duha. Zato se Crkva danas opominje Svih Svetih, svima zajedno uznosi himnu i iskazuje čast.
13. Poštujmo i mi, braćo, svetitelje Božije. Na koji način? Tako što ćemo se, podražavajući njih, očistiti od svake nečistote tela i duha, što ćemo da odstupimo od zla, kako bismo na kraju, kroz uzdržanje od zla, došli do njihove svetosti; tako što ćemo jezik zauzdati za zakletve ili lažne zakletve, za praznoslovlje i uvrede, tako što ćemo usta čuvati od laži i klevete i na taj način im (svetima) prineti pohvalu.
14. Ako sebe tako ne očistimo, onda će opravdano svako od nas od njih začuti ono što je Bog rekao grešnicima: kako se usuđuješ da pamtiš i izgovaraš imena svetitelja i govoriš o njihovim žitijima koja su ispunjena vrlinom i čistotom, kada si u isto vreme ti sam zamrzeo vrlinski način života i od sebe odagnao čistotu duše i tela?! Ako vidiš lopova, pomažeš mu, i sa preljubnikom udeo svoj imaš. Usta tvoja umnožiše zlobu, i jezik tvoj plete lukavstvo. Sedeći klevetao si na brata svoga, i protiv sina matere tvoje stavljao si zamku (Ps. 49; 19-20). Braćo! Ni Bog ni svetitelji Božiji ne primaju pohvalu iz takvih usta! Kada neko od nas isprlja ruku blatom, ne koristi se njome dok je ne opere. Hoće li onda Bog da primi ono što se prinosi od nečistih tela i usta, ako se mi najpre ne očistimo? Nisu li greh, zavist, laž, mržnja, koristoljublje, izdajstvo, sramne misli i reči, kao i mrska dela koja za njima slede mnogo gnusniji od blata? Kako će se očistiti onaj koji je pao u to? Pokajanjem, ispovešću, dobročinstvom i usrdnom molitvom Bogu.
15. Kada, dakle, praznujemo uspomene na svetitelje i kada smo slobodni od svojih poslova i briga, trebalo bi da brinemo kako da se udaljimo i oslobodimo od grehova i nečistota u koje je neko od nas pao. Ako i tada (na praznike svetitelja) zbijamo šale na štetu sopstvenih duša, ako se opijamo i odnosimo ravnodušno prema prazniku, kako onda možemo reći da, dok istovremeno skrnavimo taj dan, praznujemo svetitelje?! Molim vas, braćo, da ne praznujemo tako, nego da bar u te praznične dane učinimo da se i naša tela i duše pokažu kao ugodni Bogu, kako bismo po molitvama svetih i sami postali pričasnici one beskonačne slave i radosti,
16. koju neka svi mi zadobijemo blagodaću i čovekoljubljem Gospoda našeg Isusa Hrista, Kojem dolikuje slava, sa bespočetnim Njegovim Ocem i Presvetim i blagim i živototvornim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. U srpskom prevodu: Svaki koji prizna Mene pred ljudima, priznaću i Ja njega pred Ocem Svojim Koji je na nebesima.
Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *