Gospode, pošalji nam Duha koga svet ne može primiti

Ti si Gospode, svojom mudrošću stvorio svet i učvrstio si nebesa razumom. Postavio si zapovesti svoje kao svetila u tami i naukom svojom si kao svetlošću obasjao svet. Darovao si nam život i ljubavlju si nas negovao, da bismo uzrastali u razumu.

Ali mi popalismo svoje sveće i odlutasmo za željama srca svoga u mrak, uzdajući se u svoj pomračeni razum. Svećom uma svoga tražismo sunce mimo tebe, i to tamo gde ono zalazi. Idosmo u školu kod onih koji propadaju i učismo se kod onih koji ne grade već otimaju. Pravismo se važni i želesmo da ostavimo utisak na one koji Duha nemaju. Umesto straha tvoga izabrasmo sujetu i postasmo drski pred narodima i poglavarima zemaljskim.

Ti si Gospode, rekao: „Umoliću Oca i daće vam Utešitelja, Duha Istine, koga svet ne može primiti jer ga ne vidi, niti ga poznaje!” A mi, tražismo da pronađemo među narodima, državama i svetskim organizacijama sve naše prijatelje i neprijatelje. Zaboravismo da nam nikada nije bio prijatelj onaj koji nas je odvraćao od Tebe ili koji nam je govorio: „Posle, posle ćeš misliti na Boga, i sutra ga možeš slaviti, a danas treba preživeti; imaš preča posla!” On zna da nam je svaki dan od Tebe i želeo bi da nam ga ukrade jer, nas bez Tebe ne bi ni bilo, ni juče ni danas ni sutra.

Zapovedio si nam da poštujemo oca svoga i ne odbacujemo savet majke. Ali mi pomislismo da su tuđi oci mudriji od naših. Okrenusmo leđa Svetome Savi, razvalismo ogradu tora tvoga i u zabludelosti se pitasmo – zašto si nas ostavio? Stidosmo se čestitosti i hvalismo se drskošću. Pravismo gozbe kada se posti i trgovasmo u vreme kada Ti se moli. Od onih koji žive u istini postadosmo kao oni koji se svađaju oko nje, isterujući zamišljenu pravdu. Umesto da se trudimo da postanemo bolji, mi želesmo da postanemo veći. Umesto da smirenog uma i srca tražimo Tvoju zaštitu, mi postasmo drski u bezakonju. Umesto vrline želesmo čast i umesto smirenja borismo se za vlast. Zbog sujete naše zaboravismo na hrišćansku čestitost i dostojanstvo pa prevrtasmo po svetskim đubrištima ne hajući što u svome dvorištu imamo blago zakopano.

Tako smo od vitezova postali mangupi i od plemića najamnici. Prezresmo bezazlenost i poštenje – kao da je to za kukavice i slabiće, i od domaćina postadosmo skorojevići. Od sebičnih se naučismo da sebe hvalimo a drugima prigovaramo, ne štedeći i ne poštujući ni starijeg ni mlađeg.

U gordosti svojoj proglasismo sve oko nas za nenormalno kako bismo opravdali sve svoje greške i stalno zahtevali posebne povlastice. Utišasmo savest našu stotinama izgovora jer se približismo lukavosti više nego vrlini.

Zato nas Gospode, ne ostavi delima ruku naših i plodovima puteva naših, jer vrebasmo svoju krv i pravismo zasede svojoj duši. Nogama brzim trčasmo na zlo i postavismo zamke na svome putu. Uzdasmo se u prijatelje i u pamet našu, umesto u tebe, Gospode. A, oni su kao oblak tmurni koji se raziđe i nestane ga.

A Ti si Gospode, štit bezazlenih i bogatstvo pravednih. Ti si nas od praha zemaljskog stvorio i udahnuo si Duha tvoga u nas. Darovao si nas životom i milošću i starao se o nama do današnjeg dana. Zato i sada pogledaj na nas, oprosti nam grehe i ukloni bezakonja naša. Ispravi put naš da hodimo u istini tvojoj, jer je još malo dana naših, Gospode. Nemoj nas predati nepravednima i nemoj nas baciti u ruke bezbožnima. Jer će svetlost njihova postati tama i nestaće gordost njihova kao trulež. Jer, licemeri neće stajati pred tobom Bože, niti će ti laskavi služiti. Varalice se uzdaju u taštinu i ona će im biti plata. Izgladneće sila njihova i staze njihove će pokriti mrak.

Smiluj se na nas Bože, izbavi nas Iskupitelju naš. Daruj nam razum da primamo savet kako ne bismo hodili u propast. Pošalji nam smirenje koje rađa mudrost i nauči nas bezazlenosti koja vodi u pravdu, da bismo se izbavili od smrti. Omekšaj srca naša Dobri, da bismo zadobili ljubav tvoju i primi nas koji ti se molimo, jer iako sagrešismo ipak ne odstupismo od Tebe, nego se Tebi jedinome klanjamo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i stalno i u vekove vekova. Amin!

 

Protojerej-stavrofor Srboljub Miletić

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.