GOSPOD GOVORI ČOVEKU

 

GOSPOD GOVORI ČOVEKU
 
Da li si kadgod razmišljao, sine, da sve što se dotiče tebe, dotiče se jednovremeno i Mene, jer sve što se tebe dotiče, dotiče se zenice oka Moga.
 
Ti si drag u očima Mojim, bescen, i Ja sam te zavoleo, pa je zato za Mene naročito zadovoljstvo da te vaspitavam.
 
Kad te iskušenja skole i neprijtelj navali kao reka, znaj da je to po Mom dopuštenju, da tvoja nemoć oseća porebu za Mojom silom i da pojmiš da si siguran samo kad se Ja borim za tebe.
 
Ako se nalaziš u teškim prilikama, među ljudima koji te ne razumeju, koji ne vode racuna o tome šta ti je prijatno, koji te odbacuju – to je po Mom dopuštenju.
 
Ja sam – Bog, Koji upravlja prilikama. Ti se nisi slučajno našao na svome mestu; to je baš ono mesto koje sam ti Ja odredio!
 
Molio si Me da te naučim smirenosti, pa, evo, vidi: stavio sam te u onu sredinu, u onu školu, gde se ta lekcija uči. Tvoja sredina i ljudi koji žive s tobom samo ispunjavaju Moju volju.
 
Ako se nalaziš u novčanoj oskudici, teško vezuješ kraj s krajem – to je po Mom dopustenju, jer ja raspolažem svim materijalnim sredstvima. Ja hoću da Mi se ti obraćaš i da zavisiš od Mene. Moje riznice su neiscrpne. Ja hoću da se uveriš u vernost Moju i istinitost Mojih obećanja. Da se ne dogodi da ti mogu reći u tvojoj nevolji: „Vi niste verovali Gospodu Bogu vašem“ (5. Mojs. 8,12-13).
 
Ako preživljavaš noć bola, ako si odvojen od svojih bližnjih – to je po Mom dopuštenju. Ja sam Utešitelj i Iscelitelj bolesti, ja sam to dopustio, da bi Mi se ti obratio i da bi u Meni našao večnu utehu.
Ako si se razočaro u svoga prijatelja, u nekoga kome si otkrio svoje srce – to je po Mom dopuštenju. Ja sam dopustio da se razočaraš, da bih pokazao da je Gospod tvoj najbolji prijatelj.
 
Ja hoću da Mi ti sve prinosiš i da Mi se poveravaš. Neko te je oklevetao. Prepusti tu stvar Meni i prikloni se Meni, pribežištu Svome, da bi se izbavio od zlog jezika. Ja ću izneti tvoju istinu na svetlost dana i dokazaću tvoju nevinost.
 
Ako su tvoji planovi propali, ako si klonuo dušom i telom – to je po Mom dopuštenju. Ti si pravio planove i iznosio si ih Meni, da ih Ja blagoslovim. Ali ja hoću da Mi ti prepustiš da raspolažem prilikama tvog života. Tada će odgovornost za sve pasti na Mene, jer je ona za tebe suviše teška i ti sam ne mozeš izaći s njom na kraj.
 
Ako su te neočekivano snašle životne nevolje i ako ti je tuga ispunila srce, znaj – to je po Mom dopuštenju. Ja hoću da tvoje srce i tvoja duša budu uvek ognjeni pred očima Mojim i da imenom Mojim pobeđuješ svaku malodušnost.
 
Ako već dugo ne dobijaš vesti od onih koje voliš, pa po svojoj malodušnosti padaš u očajanje i ropćeš – to je po Mom dopuštenju. Kroz patnju tvoje duše Ja ispitujem jačinu tvoje vere u moja obećanja i silu i snagu tvoje molitve za bližnje. Jer, ti njih nisi preporučio Pokrovu Moje Prečiste Majke, niti si prepustio brigu o njima Mojoj Očinskoj ljubavi.
 
Ako te je snašla teška bolest – prolazna, ili neizlečiva, pa si prikovan za postelju, znaj da to je po Mom dopuštenju. Ja hoću da me ti u svojoj telesnoj nemoći još dublje upoznaš. Hoću da ne ropćeš što ti je poslato iskušenje i da ne ispituješ Moje nepronicljive planove za spasenje ljudskih duša, nego da se s poverenjem prepustiš Meni i dođeš pod Moje okrilje.
 
Ako si maštao da učniš neko naročito delo Mene radi, a umesto toga pao u bolesničku postelju i onemoćao, znaj – to je po Mom dopuštenju. Kad si zdrav, bio si prezauzet svojim poslovima i tvoje misli su bile daleko od Mene. Seti se da su se neki od Mojih najboljih saradnika udaljili od svetskih poslova, da bi u miru naučili da se neprestano mole.
 
Ako si neočekvano pozvan da zauzemš neki težak i odgovoran položaj, idi, prihvati se i osloni se na Mene. Ja ti poveravam taj zadatak, jer te je zato blagoslovio Gospod Bog u svim delima tvojim, u svemu što budeš radio svojim rukama.
 
Danas ti dajem ovaj sasud svetog jeleja. Koristi se njime slobodno, dete Moje. Svaku teškoću koja iskrsne, svaku uvredljivu reč koju primiš, svaku smetnju u tvom radu koja bi mogla da te ožalosti i obeshrabri, svaku svoju nemoć i nesposobnost – pomaži ovim jelejem. Sećaj se da je svaka nevolja – Božija pouka, prilika da se nečemu naučiš. Svaka oštrina će otupiti da se ti ne ozlediš. Stoga usadi u srce svoje reči koje sam ti danas objavio: to je po Mom dopuštenju. Jer, ovo za tebe nije samo reč, no je to – život tvoj.
   

3 komentar(a)

  1. Slava Bogu za sve!

  2. Hvala.

  3. Svidja mi se ova molitva

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *