EVANĐELSKA BLAŽENSTVA

 

EVANĐELSKA BLAŽENSTVA
 

 
ZAVRŠNO SLOVO
 
Devet blaženstva kazuju nam devet istina, koje slivene u jednu, daju nam – Sveistinu; i opet: devet blaženstava kazuju nam devet vrlina, koje slivene u jednu, daju nam – Svevrlinu. A ta Sveistina, a ta Svevrlina jeste Bogočovek Hristos. U Njemu, tek u Njemu, i jedino u Njemu, istina i vrlina su jednosušne. Ne samo to, nego su u Njemu, jedino u Njemu, jednosuštni među sobom vrlina i blaženstvo, sve vrline i sva blaženstva. Blagovest je to nova i nezastariva: i vrline i blaženstva su božanskog porekla. Bogočovek Hristos je savršeno oličenje i savršeno ostvarenje svih božanskih vrlina i svih božanskih blaženstava. Zato su sve vrline pune nepobedive božanske sile. Usvoji li ih, čovek savlađuje u sebi sve grehe, sva zla, sve smrti, i osigurava sebi besmrtnost i život večni.
Devet božanskih vrlina, i u njima devet božanskih blaženstava, zaista znače najsudbonosniji i najradikalniji prevrat u ljudskom shvatanju života, čoveka i sveta. Tu su date nove vrednosti i nova merila; i još: nova pravila života, nova pravila mišljenja, nova pravila osećanja, nova pravila delanja. Blaženstvo je za ljudsku prirodu – smernost, prokletstvo je gordost; blaženstvo je bogočežnjivo pokajanje, prokletstvo je – uporno ostajanje u gresima; blaženstvo je krotost, prokletstvo je gnev; blaženstvo je pravdoljublje, prokletstvo je samodovoljstvo; blaženstvo je milostivost i samilostivost, prokletstvo je neosetljivost i nesaosetljivost; blaženstvo je čistota srca, prokletstvo je prljavost srca; blaženstvo je mirotvorstvo, prokletstvo je bogoborstvo; blaženstvo je stradanje za pravdu, prokletstvo je stajanje za nepravdu; blaženstvo je voleti Hrista, prokletstvo je ne mariti za Hrista. U ovom svetu ljudsko se biće kreće samo između dvoga: između hristoljublja i greholjublja. Jedno ili drugo određuje njegovu večnu sudbu i u ovom i u onom svetu. Greh, sa svima svojim pretečama i pratiocima, znači za čoveka u svima svetovima ne samo prokletstvo nego i sveprokletstvo; a Bogočovek Hristos, sa svima svojim vrlinama i blaženstvima, znači za čoveka u svima svetovima ne samo blaženstvo nego i sveblaženstvo. Dok iza greha, prirodno, stoji carstvo greha i zla – pakao, sa svima večnim mukama za čoveka; dotle, iza Bogočoveka, opet prirodno, stoji carstvo vrline i dobra – raj, sa svima večnim radostima za čoveka.

2 komentar(a)

  1. Blagodareći Bogu,
    Sv. Justinu Ćelijskom,
    Blagodarim i Vama.💐

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *