NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Savremeni izazovi i iskušenja » ENCIKLIKE O ČUVANJU STAROG KALENDARA

ENCIKLIKE O ČUVANJU STAROG KALENDARA

O ČUVANJU STAROGA KALENDARA
I SVETE PRAVOSLAVNE VERE

(Kopija rukopisa koji se nalazi u biblioteci
Lavre sv. Atanasija Velikog u Svetoj Gori)
 

PRVA POSLANICA (1583.)
 
Jeremija, milošću Božijom Arhiepiskop Konstantinopoljski – Novoga Rima i Vaseljenski Patrijarh.
Pošto je crkva staroga Rima, koja kao da se raduje zbog sujete svojih astronoma, nesmotreno izmenila prekrasne odredbe o svetoj Pashi (Vaskrsu) kojih su se pridržavali hrišćani, i koje su ustanovili i odredili 318 Svetih Otaca Prvog Svetog i Vaseljenskog Sabora Nikejskog, koje su poštovali hrišćani svih zemalja i po kojima su praznovali – toga radi pojavila se sablazan. Jer su pred našu Smernost stali ljudi Jermeni, pitajući o praksi praznovanja, pošto i njih prisiljavaju da prime ove novotarije.
Zbog toga smo i morali da kažemo šta su o ovome ustanovili Sveti Oci. Naša Smernost, razmotrivši stvar zajedno sa Najblaženijim Patrijarhom Aleksandrijskim i Najblaženijim Patrijarhom Jerusalimskim i drugim članovima Sinoda, u Duhu Svetom, razjašnjavajući ono što su o ovome odlučili Sveti Oci, određuje:
Objavljeno 1583. todine od ovlapoćenja Logosa, novembra 20. indikta 12.
Konstantinopoljski Jeremija, Aleksandrijski Silvester, Jerusalimski Sofronije i drugi Arhijereji Sinoda (Sabora). Rešenje ovog Svetog Sabora sa epitimijom:
Ko ne sledi običaje Crkve o Svetoj Pashi (Vaskrsu) i mesecoslovu (kalendaru) onako kako su nam predati od Sedam Svetih Vaseljenski Sabora, koji su ih za nas dobro ustanovili da ih sledimo, nego želi da prati Gregorijansku Pashaliju i Mesecoslov, taj – pošto se, kao i bezbožni astronomi, suprostavlja svim odredbama Svetih Sabora i hoće da ih izmeni ili oslabi – neka bude anatema, odlučen od Crkve Hristove i sabranja vernih. Vi, pravoslavni i blagočestivi hrišćani prebivajte u onome što ste naučili, u čemu ste se rodili i u čemu ste vaspitavani, a kada bude neophodno i krv svoju prolijte da biste sačuvali otačku veru i ispovedanje; čuvajte se i pazite ovih, neka vam pomogne Gospod naš Isus Hristos i neka molitva naše Smernosti bude sa svima vama. Amin.

DRUGA POSLANICA (1756.)
Kiril, milošću Božijom Arhiepiskop Konstantinopoljski Novoga Rima i Vaseljenski Patrijarh.
Usled novih sablazni, koje su proizveli papisti po pitanju izmena naše svete Pashe (Vaskrsa) i Mesecoslova.
Odlučenje od Crkve.
Najčasniji klirici naše Hristove Velike Crkve i drugi najpobožniji jereji i najprepodobniji jeromonasi, pojci u crkvama našeg grada, sledbenici nebotajnika Pavla, koji govori: Ako vam neko bude blagovestio suprotno od ovoga što smo vam mi blagovestili, makar bio i anđeo s neba, da bude anatema; ako je jerej ili mirjanin da bude odlučen od Boga, proklet, i po smrti da ne istrune nego da prebiva u večnim mukama. Kamen i železo neka se raspnu i raspadnu – oni nikad i nikako. Neka naslede gubu Gijezijinu i vešanje Judino; neka prebivaju na zemlji kao Kain, stenjući i drhteći; i gnev Božiji neka bude na glavama njihovim i udeo njihov neka bude sa izdajnikom Judom i bogoborcima judejima; zemlja neka se otvori i neka ih proguta, kao nekada Datana i Avirona; Anđeo Božiji neka ih goni sa mačem u sve dane života njihovog, i neka podlegnu svim prokletstvima Patrijaraha i Sabora, pod večnim odlučenjem i u mukama ognja večnog. Amin.
 
Preuzeto iz: SVETA REVNOST – Arhiepiskop Avrekije Džordanvilski
Beograd 1998. A naslov od izdanja Narodne Hrišćanske zajednice
Kragujevac 1925.
   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *