DUŠE HRISTOVE

 

DUŠE HRISTOVE
 

 
SASLUŽUJEM SA ANGELIMA I SVETITELJIMA
 
Poslednji mesec starčevog života, novembar, započeo je u nešto boljem raspoloženju. Starcu je bio dat kratak predah, bolje rečeno, postojali su trenuci kada se nije osećao nepodnošljivo loše. U to vreme veoma ga je obradovala vest o izboru mitropolita Vartolomeja za patrijarha konstantinopoljskog (starac je to tražio od prepodobnog Davida). Trebalo je da jedan starčev prijatelj, koji je bio sveštenik, otputuje u Konstantinopolj i da prisustvuje ustoličenju. Ovaj sveštenik je prolazio pored manastira i došao je da poseti starca. Starac ga je radosno primio i upitao:
„Hoće li se patrijarh uvrediti ako mu pošaljem jedan poklončić?“
Nameravao je da mu pošalje manju količinu novca, kako bi „povodom svog izbora mogao da posluži ostale sinodalne episkope slatkišima ili nečim sličnim“.
Patrijarh je bio duboko ganut primajući ovaj skroman poklon i, dok se klanjao, ponovio je reč, koja je bila karakteristična za starca: „Praštajte!“
Predah je bio okončan krajem prve nedelje novembra. Od tog trenutka, svaki trenutak starčevog života bio je mučenički. Uprkos telesnim patnjama, trudio se da bdi i da se moli. Molitva, neprestana molitva, bila je jedino što je tražio od Boga. Bog je dopustio da starca pogode sve te bolesti, ali ga je istovremeno obdario obiljem snage za molitvu. Starac se molio vatreno i duboko, okušajući i doživljavajući živu radost Vaskrsenja. Mnogo puta izlivao je suze radosti i blagodarnosti Bogu. Monasi koji su tokom noći prolazili pored njegove kelije ili su ujutro išli na bogosluženje viđali su ga kako izliva obilje suza, iako je njegovo lice izražavalo radost. Kad je prvi put video starca u takvom stanju, jedan mladi monah bio je veoma potresen i upitao ga je:
„Starče, da li vam je dobro? Da li Vas nešto boli“
Šta je mogao da odgovori ovaj bogovidac? Kako je mladom izdanku angelskog života mogao da objasni darove koje mu je Bog poslao?
„Ne, čedo moje… ja samo saslužujem sa angelima i svetiteljima, u oltarima koje ljudske reči ne mogu da opišu…“
On nije mogao da ponudi bogoslovsko objašnjenje, ali je svaki izraz njegovog lica svedočio o neposrednom i živom opštenju sa Bogom. On nikad nije govorio o propovedanju, ali je zato on sam bio živa propoved. Svako, ko je imao duhovne oči i budno srce mogao je u njemu da vidi projavu Božijeg prisustva i božanskih energija na zemlji.
Njegovi saveti i njegove reči bili su jednostavni i delatni, bez analiza ili obrazlaganja. Međutim, svakome ko bi ga upoznao uskoro bi bilo očigledno da su ovde reči, u suštini, nepotrebne. Da bi se zadobila duševna korist, bilo je dovoljno posmatrati starca. Bila je to uistinu retka, sveta naslada i blagoslov Božiji.
Ovo što je rečeno nipošto ne znači da su njegove reči bile nepotrebne. Naprotiv, posedovao je božansku silu i sposobnost da prodre duboko u srca svojih slušalaca, da ih uteši i da ih prosvetli. Nije slučajno da su ljudi upijali svaku reč koju bi od njega čuli. Blagodat što je ispunjavala starčevu dušu unosila je u njegove reči božanski dah koji je doticao ljudske duše. Najzad, reči ne mogu doneti korist same od sebe: sve zavisi od onoga ko ih iskazuje, kao što i evanđelske reči imaju veliku silu upravo stoga što su ih izgovorila božanstvena usta Gospodnja.
Činilo se da je blaženi starac svestan toga. Ponekad je nešto zahtevao i izdavao zapovesti kao onaj „koji ima vlast“, odnosno duhovnu vlast iako, istovremeno, nije smatrao da daje neku posebnu pouku. Samo delatan savet i reči utehe.
U njegovim rečima može se pronaći i jedna posebna mudrost. Njegovo učenje je u osnovi bilo pripovedanje – uvek sa strahopoštovanjem – o čudima i znamenjima koja su izvršili prepodobni David i prepodobni Jovan Ruski. Tek kad bi okončao kazivanje o tome kako se neko pokajao, kako se neko posredstvom molitve iscelio, kako su se đavoimani oslobađali pomoću svete lobanje prepodobnog Davida i sličnom, starac bi, u saglasnosti sa slučajem, dao i neki poseban savet.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *