DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE

 

DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE
 
Uz prvo izdanje
 
Prepisujući ovo delo preosvećenog episkopa Melentija, pošto je bilo u rukopisu mnogo nejasnih, isprebacivanih i precrtavanih mesta, (jer je originalni rukopis ovoga dela nesređen i gotovo skica sa koje je trebalo prepisivanjem i pravilnim sređivanjem staviti u pravilan red ove dragocene slike i savete mudrih duhovnih ljudi,) starao sam se, poštovani čitaoci, da što lepše sredim i izdam ovo delo.
Rukopis ovoga dela doneo je iz manastira Hilandara u Beograd g. Steva Dimitrijević, dekan bogoslovskog fakulteta, kada je sa ekskurzijom studenata bogoslov. fakult. i ostalim pobožnim ljudima bio 1922. god. u Svetoj Gori i predao ga preosvećenom vladici Nikolaju, koji ga predade meni na prepisivanje i štampanje.
 
DRAGOLJUB MILIVOJEVIĆ
st. teologije 4. god.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.