DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE

 

DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE
 
SVETI PIMEN VELIKI
 
Sveti Pimen veliki živeo je u petom veku u Misiru kada monaštvo beše dostiglo vrhunac razvića. On je imao četiri brata, koji su se sa njim zajedno pokaluđerili. Najstariji bio je Anuv koga su svi slušali i pokoravali mu se. A Anuv ne preduzimaše ništa dok ne bi upitao za savet svoga brata Pimena. Pimen je zavoleo monaštvo i velike isposnike još kao dečko, pa ih je posećivao i pitao za savete. Kao dečko posetio je i velikog isposnika Pajsija kod koga tada beše i prepodobni Pavle. Pavle je najpre ušao kod Pajsija a Pimen ostade na polju. Čim Pavle uđe Pajsije ga oslovi: „A kamo ti Pimen? Idi ga pozovi“. Čim Pimen uđe Pajsije ga zagrli, blagoslovi, i obrativši se Pavlu proročkim duhom reče mu: „Ovo dete spašće mnoge duše i mnogi će se njegovom pomoću udostojiti rajskih dvorova. Sa njim je ruka Božija“.
Jednom prilikom bejaše Pimen otišao kod nekog starca da ga upita o mislima koje su ga uznemiravale. Posle posete on se vrati svojoj ćeliji i taman uze ključ da otključa ćeliju, pa se seti da je zaboravio dani mu savet o jednoj misli. Za to ostavi ključ u vratima pa se brže vrati natrag onom starcu. Starac se začudi kad ga vide pa ga upita što se vratio. Pimen mu ispriča. Tada mu starac reče: „Pimene, tvoje ime proslaviće se po svoj zemlji Misirskoj“. Tako je i bilo. Stotinama ljudi, monaha, dolazilo je njemu i tražilo saveta u duhovnim potrebama. I sam je čudno živeo, predavši se sav duhovnoj usamljenosti, molitvi, razmišljanju o sebi samom, o čovečijoj duhovnoj prirodi i njenim slabostima i strastima. Marljivo je izučavao i starao se o duhovnom usavršavanju, umnom približavanju Bogu, iskorenjivanju ma i najmanje rđave pomisli, vodeći borbu sa neprijateljem ljudskih duša – đavolom. Zbog toga gotovo ni malo nije obraćao pažnju na spoljašnji svet. Telom bio je među ljudima ali duhom u najvišim sferama duhovnog posmatračkog života. Radi ovoga izbegavao je viđenje čak i sa rođenom majkom kad je ova došla bila da ga vidi: „A šta više voliš: da li da nas vidiš ovde na zemlji, ili na nebu?“ upitao je on. „A hoću li vas videti na nebu ako vas ne vidim ovde?“ upita ga majka. – „Videćeš“ odgovori joj Pimen. „E onda više volim da vas vidim na nebu“ reče mu majka i ode zadovoljna. Ovakav čudni način života doista je proslavio Pimena, po proroštvu Pajsijevom, po celom Misiru. Kneževi i vlastela želeli su da ga vide ili bar pismo od njega da dobiju
Sv. Pimen ostavio je posle sebe dosta izreka iz kojih se vidi blagodatno dejstvo Sv. Duha, mudrost i poznavanje duše hrišćanske. Naročito uvideo je u sebi strasnu nisku stranu ljudske prirode i potrebu iskupljenja od strane Spasitelja svega, Gospoda Isusa Hrista.
Ovde navodim samo one izreke koje su nam se učinile najzgodnije za sadanje monaštvo a i za ostali pobožni svet, koje će svakome pružiti korisnu pouku. Izreke njegove priznavali su još stari oci kao dragoceno nasleđe, duhovno zaveštanje i dar za pravoslavno monaštvo i za svakoga koji hoće da se vlada po duhu a ne po telu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.