DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE

 

DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE
 
O OSUĐIVANJU
 
161.) Ako si video da je ma kakav brat sagrešio ne prezri ga, ne gnušaj ga se i ne osuđuj, u protivnom sam ćeš pasti u ruke neprijatelja tvojih, jer blagodat Božija napušta onoga koji druge osuđuje i prezire.
162.) Ne prisluškuj kada se o drugome rđavo govori.
163.) Nikoga ne osuđuj jer ćeš u protivnom teško sagrešiti i duhovno sa svim ćeš se srušiti.
164.) Nikoga od smrtnih ne osuđuj, pa se Bog neće gnušati tvojih molitava.
165.) Nikome i nizašta ne iznosi na oči ma kakve nedostatke njegove i ne ukoravaj ga zbog slabosti njegovih.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.