DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE

 

DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE
 
BORBA SA GREHOM, MISLIMA I POŽUDAMA
 
147.) Daleko goni od sebe rđave misli predavajući se Bogu a On će te pokriti desnicom svojom.
148.) Ne poveravaj se svakoj misli svojoj. C 149.) Ne obnavljaj u umu svome pređašnje grehe svoje da se ne bi povratili u tebe. Budi uveren da su ti oni oprošteni u to vreme kada si se predao Bogu i pokajanju.
150.) Prestani čak i da misliš a još manje da govoriš o zadovoljstvu, o nasladama, uživanju i raskoši kojima si se nekada predavao. Čak i ne govori: ja sam to i to činio, jer ti take misli i reči mogu stvoriti prepreke u duhovnom životu tvome.
151.) Ako si, dok si u svetu živeo bio pre dan kakvoj strasti to svaku pomisao o njoj odbaci, ne sećaj je se i ne pominji je, da se ona ne bi opet pojavila i pakost ti učinila.
152.) Sv. Jovan Bogoslov skuplja sve požude ljudske u ovo troje. „Telesna želja, želja očiju i ponos života“. TELESNA ŽELJA sastoji se u tome: kad ko želi da napuni trbuh svoj raznim jelima i u opšte je proždrljiv a posledica ovoga svega je bludna strast. ŽELJA OČIJU je predmet materijalnih blaga, a ako ko njih stekne onda se javlja ponositost ili se u srce uvlače nečiste predstave. PONOS ŽIVOTA je ljubav ka svetskoj blistavoj slavi, kojoj se usled ma kakvih odlika svojih rado predajemo i u njoj uživamo.
153.) Čuvaj se gnjeva i telesnih požuda kao i ostalih grešnih želja i misli.
154.) Ako te napadne gnjev odmah ga goni dalje od sebe, pa ćeš se radovati kroz ceo život svoj.
155.) Budi pametan pa usta onih koji rđavo o tebi govore zatvaraj ćutanjem.
156.) Ne gnevi se i ne budi zlopamtilo na onoga koji te je razljutio, jer može biti da si sam u tome kriv.
157.) Ne ropći i nikoga ne vređaj.
158.) Ne vraćaj zlo za zlo ni uvredu za uvredu, jer time te Gospod ukroćava, videći, da se ti sam ne možeš da smiriš.
159.) Blago onome, koji je kadar da otrpi udar ne samo po jednome, nego i po drugome obrazu, po reči Gospodnjoj. Gospod Isus Hristos takvoga nikada neće napustiti. Raduj se, zbog toga, kad na tebe nailaze nevolje, tuga, beda, uznemirenost, jer posle njih dolaze neopisane. naslade u nebeskom carstvu.
160.) Ne plaši se ljudskog preziranja i klevetanja. Svaki ko pobožno hoće da živi biće gonjen, klevetan i preziran.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.