DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE

 

DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE
 
O SMRTI I SUDU
 
115.) Sećaj se svagda smrtnoga časa, izlaska duše iz tela, sećaj se večnoga suda, pa ne ćeš nikada grešiti.
116.) Govori samom sebi: „Može biti da ne ću preživeti današnji dan“, pa će te to uzdržati od grešenja.
117.) Pazi na sebe, da ne bi bio odbačen na onome svetu. Teško nebrižljivim, jer im se kraj približava i nema im ko pomoći.
118.) Pre svega neprestano se moli Bogu i blagodari Mu za sve što se s tobom događa.
119.) Moli se sa suzama, da bi se Bog sažalio na te i svukao „staroga čoveka“ sa tebe.
120.) Jesi li rad da ugodiš Bogu, predaj se Gospodu Isusu Hristu i On će te izbaviti i zaštititi.
Zavoli trud, siromaštvo, putovanje u sveta mesta i ćutanje. Ovako ćeš dobiti skromnost, a ona doneće ti oproštaj grehova. Smernost – smirenje – sastoji se u ovome ; kad ko smatra sebe za velikoga grešnika ; kad misli da ničega dobroga kod sebe nema ; da nije ni za šta; kad ćuti ; kad nije uporan ni pred kim niti uporno brani svoje mišljenje; kad se ne povodi za svojom voljom (nije samovoljan); kad gleda preda se i pred očima ima smrt; kad se čuva od pustih razgovora ; kad starijem ne odgovara ; kad trpljivo uvrede snosi i prinuđuje sebe na trpeljivo snošenje sviju neprijatnosti u životu.
122.) Odbacimo od sebe sve što raznežuje i zadovoljava trošno telo naše. Zemaljski život ne precenjujmo. Da bi mogli živeti u Bogu…. prezrimo telo da dušu spasemo.
123.) Zavoli rad, on će te zajedno sa postom, molitvom i bdenjem izbaviti od svake skrnavosti. Jer telesni trud donosi čistotu srca.
124.) Zavoli milosrđe; budi jak u veri; ne puštaj u srce svoje zle zamisli, zlobu i osvetu, već ga nagoni da zlo vraća dobrim.
125.) Neka je strah Božji vazda pred našim očima kao i sećanje smrti i preziranje svega onoga, što je za dušu ubitačno.
126.) Budi bodar, trezven i čuvaj se lenjosti i nerada.
127.) Sve svetsko udaljuj od sebe, u protivnom ono će tebe udaljiti od Boga.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.