DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE

 

DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE
 
RAD
 
106.) Nek ti je glavna svrha života rad i trudoljublje. Trudi se da obogatiš sebe dobrim delima.
107.) Čuvaj se da ne ohladniš u ljubavi prema Bogu. Voli Gospoda Boga do kraja života tvoga i bićeš pomilovan.
108.) Jesi li već pregao da činiš dobra dela, ne malakši niti se lenji, da ne bi u protivnom zgrešio.
109 ) Duša, koja se već odala usamljenom životu, pa se predaje mlitavosti i lenjosti biva smetlište i bunjište sviju strasti i nečistote, kao kakva razvalina van varoši u koju se baca svakojaka vrsta đubreta.
110.) Ako si se doista predao Bogu, onda izvršuj sve Njegove zapovesti i sve što ti se naređuje vrši marljivo, da ništa ne izostane. Jer ako budeš propuštao ovo ili ono izostavljao, neće ti se oprostiti pređašnji gresi tvoji. Ako se tvrdo rešiš da sve izvršuješ budi uveren da su svi pređašnji gresi tvoji već oprošteni.
111.) Neprestano misli o zapovestima Gospodnjim i staraj se da ih izvršuješ.
112.) Ako si počeo neki posao pa vidiš da nije po volji Bogu odmah ga napusti.
113.) Neprestano i iskreno kaj se za počinjene pogreške svoje.
114.) Ugledaj se na one koji su bolji od teze, koji ljube Boga od svega srca svog i čine dobra dela. go ih pitaj i od njih saveta traži. Od svetskih ljudi, koji svetski misle I govore samo o zemaljskim stvarima, uklanjaj se.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.