DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE

 

DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE
 
RAZGOVOR U OPŠTE
 
82.) Kad si u svojoj ćeliji ćuti, osim kad vršiš pravilo molitve tipikom-ustavom određeno.
83.) Uzdržavaj jezik svoj od ogovaranja, karanja, klevetanja, grdnje, psovke, osuđivanja i svih zlih i praznih reči i šala.
84.) Ne govori mnogo da se u protivnom ne bi udaljio Duh Božiji od tebe.
85.) Veliko delo je biti ćutljiv, ugledajući se time na samoga Gospoda, koji je ćutao pred Irodom bez obzira na njegovo zvanje.
86.) Kada se sastaneš sa drugovima i prijateljima, odnosno licima koja su tvojih pogleda na pravoslavnu veru, ti više slušaj i pazi šta budu govorili a budi gotov da ispuniš šta se od tebe bude zahtevalo što je u saglasnosti sa zakonom Božijim, To će biti za tebe mnogo bolje, nego da se i sam uplićeš u razgovor.
87.) Kad posetiš koga, imaj straha Božijega u srcu svome i čuvaj usta svoja da bi se spokojan vratio ćeliji (kući) svojoj.
88.) Pametan i mudar čovek dobro zna kako će sobom vladati, te prema tome ne hita u govoru, no dobro odmeri kada treba govoriti a kada slušati. Naprotiv, čovek glup ne pazi na ono što će reći i nezauzdava jezika svoga.
89.) Kad si među braćom ne govori suviše, a kad ih budeš što pitao, čini to skromno i u kratko.
90.) Reči tvoje neka su ljupke, blage i poučne. Znaj: govorom se čovek slavi ili srami, podiže ili ponižava.
91.) Ne govori razdražljivo nego da budu reči tvoje obučene u mudrost i u razum kao i kretanje tvoje. Neka su ti ugled mudri ocevi naši, čije reči behu pune mudrosti i razuma isto
što i kretanje njihovo.
92.) Jezik tvoj neka je potčinjen razumu, jer reči protivne razumu isto su što i bodljikavi šiljci i igle.
93.) Kloni se laži, inače će odagnati ona od tebe strah Božiji.
94.) Usta tvoja neka govore samo istinu.
95.) Preziri prazne i puste razgovore o svemu što je svetsko.
96.) Uzdržavaj se što više možeš od šale i smešnih zabavnih reči.
97.) Ne viči i ne govori suviše jako i brzo, jer je pisano: „Ko mnogo govori može pogrešiti. (Knjiga propovednika 10,14).
98.) Ne budi uporan i ne navaljuj da se tvoje reči nepromenljivo prime, da ne bi u protivnom tobom ovladalo neraspoloženje prema dotičnom licu.
99.) Ne kuni se i ne zaklinji se ni u istinitoj a kamo li u sumnjivoj stvari ili poslu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.