DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE

 

DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE
 
UZAJAMNO PONAŠANJE
 
46.) Nikakav posao ne počinji, ma kakav on bio, dok se ne posavetuješ sa starešinom manastira.
47.) Pred starešinom, u opšte pred većima od sebe ne govori mnogo.
48.) Savršenstvo podviga tvoga sastoji se u poslušnosti, i blago čoveku, koji od mladosti svoje nosi breme Gospodnje: služi Mu i pokorava se,
49.) S pokornošću i plačem moli oca tvoga da te nauči onome što još ne znaš, pa se nećeš postideti.
50.) Svagda se sećaj onoga, koji te zapaja dobrim znanjem – učenjem i postaraj se da od njega saznaš životvorne zapovesti, pa ćeš blagouspešno provoditi život svoj po volji Gospoda, kao što veli sv. apostol Pavle: „U ovome se poučavaj, u ovome stoj, da se napredak tvoj pokaže u svemu“. (1. Timot. 4,-15.)
51.) Ako si iskreno sagnuo glavu pod breme poslušnosti, onda pažljivo slušaj što se tebi govori a potom svesno izvršuj, ono što ti je zapoveđeno.
52.) Nemoj od samog duhovnog oca kriti greh koga si učinio.
53.) Svakodnevno uči se dobrim vrlinama od tvojih starijih.
54.) Svoje duhovne očeve voli više nego roditelje.
55.) S toga što se oni staraju za tebe radi Boga.
56.) Tako živi kako bi dostigao do slave sabora svetih i time obradovao oce koji su te duhovno rodili i vaspitavali.
57.) Brini o tome da na svaki način blagoslov staraca manastirskih bude na tebi.
58.) Ne ispovedaj svima pomisli svoje, no samo onima koji mogu lečiti dušu tvoju.
59.) Svakome ne otkrivaj misli svoje da ne bi sablaznio brata svoga.
60.) Prema svakome budi prijateljski raspoložen, ali neka ti svaki ne bude savetnik.
61.) Vladaj se tako kako bi te svi ljudi blagosiljali.
62.) Ako te ko zamoli da mu što pomogneš u radu, radi s njim koliko više možeš.
63.) One, sa kojima se družiš najpre oprobaj ispitaj kakvi su i svima se ne poveravaj, jer je svet pun lukavstva. Izaberi sebi jednoga brata pa se s njim druži kao sa bratom. A najbolje će biti, ako se prilepiš uz Boga kao sin uz oca, jer su svi ljudi podložni grehu i lako padaju u lukavstvo.
64.) Ako si prestao služiti grehu, onda imaš prava govoriti u ime Gospoda, upućujući dobru i spasenju, one radi kojih se huli ime Božije. A kako su oni mrtvi i udaljeni od živoga Boga postaraj se, da se najpre ostave nevaljalih dela, da zadobiju večnu slavu.
65.) Izobličuj i popravljaj neštedimice svoju duhovnu decu, jer ćeš u protivnom odgovarati za njih na strašnom sudu Božijem.
66.) Karaj ne štedeći ali samo sa strahom Božijim.
67.) Ako koji brat dođe tebi i otkrije ti svoje misli pazi i nikome ih ne pričaj, no se moli za sebe i za njega, da Gospod obojicu spase.
68.) Onome i ne govori pouke ko ih ne prima.
69.) Ne postavljaj drugome pravilo pre nego što ga ti sam na delu ispuniš.
70.) Krajnje je neučtivo, preporučivati drugome nešto čega se sam ne držiš i ne izvršuješ, jer se tuđim delima ne možemo koristiti,
71.) Ustajući jutrom svakog dana pobrini se za bolne kojih ima među vama.
72.) Nađi se bolesnicima na usluzi, bilo da im vode doneseš, počistiš i provetriš sobu.
prineseš hrane ili što drugo.
73.) Sve što ti je izlišno podaj bolesnima.
74.) Ako te starešina odredi da poslužiš bolesnicima, posluži ih od svega srca, pa ćeš tako dobiti dvojaku nagradu od Boga: za poslušnost i za tvoju bratsku ljubav.
75.) Ako ti dođe u posetu kakav brat u Hristu, ma i u nevreme. primi ga radosno i Bogu blagodari da se na tebe ne nađe uvređen.
76.) Ako ti ma koji brat dođe u posetu, smiri se u svemu pred njim, budi raspoložen u svemu prema njemu radi Gospoda i čuvaj se misli, kao da si ti ma u čemu bolji od njega.
77.) Izgled tvog lica treba da je snužden – pogružen, sem kad bi došla k tebi braća – putnici.
78.) Budi učtiv u svima postupcima tvojim.
79.) U svemu ponašanju tvome među drugima drži se kao siromašan: ne ponosi se kad s kim razgovaraš ni kada pevaš hvalu Bogu. Kada se nađeš u društvu, reči tvoje neka su proste – a ne pune fraza – nategnute kao da hoćeš da se pokažeš pametniji od ostalih.
80.) Svim silama udaljavaj se od ljudi koji oskudevaju u razumu i u savetu.
81.) Ako voliš miran i spokojan život, onda ne ulazi u krug ljudi koji se brinu samo o sujetnim ništavnim stvarima. Ako se slučajno nađeš u društvu takvih, drži sebe tako kao da te i nema među njima. Budi obazriv, hladnokrvan i ne mešaj se u njihove poslove i brige.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.