DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE

 

DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE
 
RUČNI RAD
 
22.) Telo treba savlađivati, potčinjavati ga sebi i zamarati ga dugim trudom – radom.
23.) Odredi sebi ma kakav zamorni posao u ćeliji, pa će t i srce biti spokojno.
24.) Prinuđuj sebe na telesni trud, pa će se u tebe useliti strah Božiji.
25.) Sedeći u ćeliji prioni za ručni rad a pri tom ime Gospodnje da ti ne silazi sa usta i uma tvoga. Moli se Bogu u srcu svom i hvali ga jezikom svojim, govoreći: „Gospode moj, Isuse Hriste, pomiluj me, pomozi mi, spasi me ili: hvalim te Gospode Isuse Hriste[1].
 


 
NAPOMENA:

  1. Kod nas je malo monaha, koji se bave ručnim radom. Danas je ručni rad zamenjen ekonomskim poslovima, no pri svem tom svaki u svakom poslu može i treba da je Bogu moli po uputstvu sv. Antonija

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.