DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE

 

DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE
 
ČITANJE
 
18.) Budi prilježan u čitanju sv. spisa a osobito Svetog Pisma ; ono će odagnati od tebe sve nečiste misli.
19.) Ako sa usrđem budeš čitao pomenute spise i vršio zapovesti Božije, Božije milosrđe biće sa tobom.
20.) Razmišljaj o delima Božjim.
21.) Monah koji sedi u svojoj ćeliji zatvorenih usta a Boga se ne seća, li š na razvaljenu kuću van varoši u kojoj je svagda nečistoća. (To jest: ćuti ustima dok mu um bludi koje kuda; rđavim mislima popušta a srcem se zanosi.) Sve to nije ništa drugo nego duhovni šljam, đubre, gadost.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.