DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE

 

DUHOVNO ZLATO KOJIM SE NEBO KUPUJE
 
Slava pravednika
 
Jednom prilikom sedeo je sv. Antonije na gori dok mu se ote pogled na nebo i vide čudno viđenje: pružila se vatrena pruga – stub – od zemlje na nebo. Po toj pruzi penje se neko na nebo. Njemu silazi u sretanje bezbroj anđela, koji se raduju i pevaju. Diveći se tome poče se on moliti Bogu da mu pokaže šta to znači. U tom ču glas s neba: „To duša Amona Nitrijskog putuje na nebo“. Amon Nitrijski provodio je do. smrti strogi isposnički život u Nitriji. On je posećivao sv. Antonija i ovaj njega. Od Nitrijske planine do planine, gde je bio sv. Antonije, veliko je odstojanje – (13 dana putovanja.)
Braća, koja se desiše kod sv. Antonija, upitaše ga: “ Čemu se toliko čudi“. On im ispriča šta je video i čuo o Amonu. Posle mesec dana došla su mu u posetu neka braća iz Nitrije, koja ispričaše da je Amon umro baš onoga dana i časa kad je sv. Antonije gledao njegovu dušu kako putuje na nebo.
* * *
Za jak podsticaj u borbi sa grehom i demonom i za nadu preblagoga Boga služi monahu n ovo viđenje sv. Antonija: „Molih ja Boga, veli sv. Antonije, da mi pokaže šta pokriva i štiti monaha i otvori mi se ovo: videh monaha okružena vatrenim svećnjacima i mnoštvo anđela čuvaju ga i brane vatrenim mačevima. Tada ja uzbuđen povikah: gle, šta je dano monahu pa ipak ga đavo savlađuje i on pada. U tome dopre do mene glas milostivoga Gospoda: „Nikoga ne može đavo nadvladati. On nema više one sile koju je imao pre Moga ovaploćenja. Ja sam tada srušio njegovu vlast. Nego sam čovek svojom ličnom krivicom pada i propada kada se predaje lenjosti i popušta svojoj pohotljivosti i strastima. Ja upitah: da li se svakom monahu daje takva zaštita i pokrov? Na ove reči pokaza mi se mnoštvo monaha koji behu tako okruženi i zaštićeni. Ja uskliknuh: O, blago rodu ljubaznome, o blago vojsci monaškoj, koja ima takvoga Gospoda, toliko milosrdnoga i čovekoljubivoga“. Za to se, braćo moja, i potrudimo za spasenje svoje i,čuvajući se lenjiti, svesrdno delajmo. Trudimo se da nas Gospod na n Isus Hristos udostoji svoga nebeskoga carstva.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.