NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » DUHOVNE POUKE

DUHOVNE POUKE

 

DUHOVNE POUKE
 

 

NARODNI OBIČAJ U STIGU

Slavska sveća
Pravi se velika slavska sveća, tako da ne treba da izgori sva. Kada se ugasi, ostavlja se da se ponovo zapali na Badnje veče. No i tada ne treba da izgori sva. Ostatak se pali na navečerje iduće slave i tada treba da izgori sva do kraja. Nova slavska sveća se ne pali dok stara ne izgori.

Kumstvo
Kumu ne priliči ni pozajmljivati od kuma niti ortačiti se u trgovini sa kumom. Ovo se drži kao pravilo, da kumovi ne bi došli do opreke i svađe. Jer je kumstvo kod Srba svetinja, pa ga kao svetinju treba i čuvati.

NAJVEĆA ČAST
Na zemlji nema veće časti ni većeg zvanja nego biti hrišćanin. Kad je sudija mučitelj Sevir upitao mladoga Petra Avasalamita: „Od koga si roda?“, odgovori Petar: „Hrišćanin sam“. Upita ga dalje sudija: „U kakvom si činu?“. Na to Petar odgovori: „Nema ni većeg ni boljeg čina nego biti hrišćanin“. A otac Jovan Kronštatski piše: „Sav je svet paučina u sravnjenju sa dušom čoveka hrišćanina“. Hrišćanin je zemljan sud, u koji se naliva božanska sila i svetlost. Da li će se taj sud staviti na zlatan presto carski ili će se spustiti u tamnu izbu prosjačku, vrednost njegova time niti se uveličava niti umanjuje. Nije li zlatu ista vrednost, zavili ga u svilenu maramu ili u list od kupusa?

PRIČA STARCA DIDIMA CAREVIĆU KATAJAMI
Imaše neki veliki car tri kćeri. Sve tri krasne device kakve nikad svet nije video. Pa dođe mladić iz daleke zemlje i zaprosi u cara jednu kćerku. A car mu reče: Ne mogu da ih razdvajam, jer one ne mogu živeti jedna bez druge, nego ako hoćeš, uzmi sve tri. Obradova se mladić, pa uze sve tri careve kćeri i odvede ih u zavičaj.
No, ne prođe dugo vremena, a to mladić omrze jednu od njih, prestade joj poklanjati ma kakvu pažnju, te ona počne venuti od tuge, dok jedne noći ne izbeže i povrati se ocu svome. Tako onaj mladić ostade sa ostale dve sestre. No, malo, malo pa on omrze i drugu sestru, prestade joj poklanjati ma kakvu pažnju i ona počne venuti od tuge, dok jedne noći tajno ne izbeže i povrati se ocu svome. Tako osta mladić samo sa jednom ženom. Ali najzad i ova počne venuti od samoće i tuge za sestrama svojim dok jedne noći i ona ne izbeže i povrati se ocu svome.
Tada se razgnevi onaj car otac, pa posla sluge svoje da idu i uhvate onoga mladića, da ga okuju u okove i bace u tamnicu. Izvršiše sluge zapovest gospodara svoga, uhvatiše onog mladog čoveka, okovaše ga i vrgoše u najdonju tamnicu.
Car je Bog, darodavac svih darova. Mladi čovek iz daljine jeste čovek pobožne duše, koji prosi najbolje darove od Boga. Tri kćeri careve su: Razum, srce i volja i to razum svetliji od Sunca, srce čistije od snega i dobra volja jača od sveta. No, onaj pobožni čovek veoma se pogordio takvim darovima Božijim, pa ih poče jedan za drugim zanemarivati. Najpre on napusti razum, te i razum njega. Potom napusti srce, te i srce njega. Najzad i osamljena volja se raslabi, te napusti onoga čoveka. Jer ta tri dara behu nerazdvojni i neslijani tako da jedan bez drugog ne mogahu opstati. Ostade, dakle, onaj mladi čovek bez ijednog dara Božjeg, te izgubi svaku srodničku vezu sa Bogom. Zato ga sluge Careve okovaše kao pustahiju i verolomnika i baciše u tamu paklenu.

PRIČA O ČOVEKU EGOISTIČNOM
Bio sam u društvu čoveka važnog i zaslužnog, koji je samo sebe isticao, a sve druge ljude poništavao. Dosadi mi, slušajući ga. Pa se reših da mu oponiram. Kad on reče o nekom čoveku zlo, ja počeh hvaliti toga čoveka. I on se naljuti na mene.
Kad o drugom, trećem, četvrtom sve zlo, a ja sve dobro. On se razgoropadi na mene.
A ja sam se uzdržavao od gneva, kao lekar kad leči sumanutog.
Malo po malo on poče priznavati poneko dobro i u drugim ljudima. Najzad je postao smiren i krotak i sasvim je prestao o drugim zlo govoriti.

SVAKI GREH JE ATENTAT NA BOGA
Kada lažeš, lažeš Bogu;
Kada kradeš, kradeš Bogu;
Kada se gordiš, gordiš se pred Bogom;
Kada mrziš, mrziš na Boga;
Kada se kuneš, pravo ili krivo, kuneš se Bogu;
Kada preljubu činiš, bacaš se nečistoćom na Boga;
Kada ne poštuješ roditelje, ne poštuješ Boga;
Kada zavidiš, zavidiš Bogu;
Kada tvrdičiš siromahu, tvrdičiš Bogu;
Kada zlo misliš, misliš protiv Boga;
Kada zlo govoriš, Govoriš protiv Boga;
Kada zlo radiš, radiš protiv Boga;
Kad odričeš istinu, odričeš Boga;
Kad odričeš dobro, odričeš Boga;
Kad odričeš život, odričeš Boga;
Kad odričeš ljubav, odričeš Boga.
Svaki greh je atentat na Boga.

SETI SE, SRBINE
Seti se, Srbine, uvreda koje si ti naneo delima i jezikom – naročito neobuzdanim jezikom – braći svojoj i zaboravi njihove uvrede prema tebi. Samo tako dobićeš pohvalu od tvog stradalnog naroda i blagoslov Božiji.
Seti se, Srbine, da si poznat biti junakom i u miru, kao i u ratu, pa zaboravi tvoje junaštvo pokazano samo u ratu. U ratu je čovek junak nad čovekom, a u miru nad samim sobom. Seti se kneza Ive od Semberije i vojvode Marka Miljanova. Srpske gusle proslavile su i ratne i mirnodopske junake. Kakav jad za guslara kad bude pevao o tebi kao ratniku, pa mu se usred pesme pokidaju strune!
Seti se, Srbine, slave i obazrivosti tvoga naroda u prošlosti davnoj i nedavnoj, pa zaboravi tvoje zasluge i ne očekuj nagradu od savremenika. Sadašnjost je sudija prošlosti, a budućnost sadašnjosti. Samo glumci očekuju aplauz u toku predstave.
Seti se, Srbine izgnaniče, tvoje stradalne braće u Otadžbini, gde su samo dve partije: bezbožnička i antibezbožnička (ovoj drugoj pripada sav tvoj krstonosni i mnogomilioni narod) pa zaboravi deset novih partija u tuđini, u koje te uvlače ljudi bez suza za narodne bolove i bez sluha za prigušene vapaje narodne: Ne delite se, ujedinite se! Braća ste!

Ključne reči:

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *