NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » DUHOVNE POUKE

DUHOVNE POUKE

 

DUHOVNE POUKE
 

 

OSNOVNA OPOMENA

Pouka 27. sv, Simeona Novog Bogoslova

Vozljubnjena mi u Gospodu, bratijo! Poslušajte što vam svakodnevno, po dužnosti predlažem u poukama. Primite moje savete sa radošću, radi spasenja duše i postarajte se da ih ispunite radi vašeg dobra. Vidite li koliko su nepostojana blaga ovoga sveta, pa opet, malo je ljudi koje ona ne prevare. Kako ih je malo koji su se oslobodili od slastoljublja, koje ljudska slava ne privlači, ni srebroljublje ne pobeđuje, ni trnje briga i trzavica ranjava! To je uzrok što su ljudske misli nepostojane i prevrtljive. Čovek može ostati pri jednom, samo kad odbaci sve propadljivo, vidljivo, od stvari, pređe iz tame koja ga opkoljava i srodi se sa večnim, nevidljivim, postojanim. Sa postojanim – postojana je; sa nepostojanim – nestalna je.
Prolaznost sveta pokazuje da su i blaga njegova prolazna; nepostojanost jedne misli pokazuje slabost njenog stanja. Plodove sadašnjih misli duša će videti tek tamo.
Pogledajmo oko sebe: U ovom prolaznom svetu sve ima početak i kraj, „gde nastalo, tu ga i nestalo“. Ali duša čovečija, kao sila – jedina nevidljiva i mislena – postaje ovde i ne prestaje, već prelazi na drugu stranu kao besmrtna. Dok je u telu, pomoću tela vidi stvari; a kad se odvoji od tela, samim tim prekida veze sa svima stvarima i stupa u odnos sa mislenim i nevidljivim zauzeta jedino time. Ako je osvetljena svetlošću Hristovih zapovesti, ulazi u neograničenu svetlost sveblagog Boga, i počinje osećati beskonačnu radost. Ako je opkoljena grehovnim mrakom, odlazi u beskonačni mrak, pomešan sa vrelim ognjem.
Pošto je ovo zaista sve ovako, što i sami priznajete, onda šta čekamo, zašto ne bežimo od one gorke tame? Zašto govorimo: Teško srebroljupcima, slavoljubivim i slastoljubivim, a ne potrudimo se saznati da smo i mi takvi? Zašto govorimo, blaženi koji traže Boga i svu nadu na Njega polažu, ne videći našu propast, jer se od Njega udaljujemo i delima i mislima. Zbog čega mislite da verujete u Boga i ispovedate Ga, a na delu ne verujete Njegovim rečima? Čemu se nadate kad zanemarite pravo blago i predate se sujeti?
Kako to možeš da kažeš: Znam ja sve to i da sam smrtan i da je sve prolazno, da je čas smrti neizvestan, slava pravednih večna, mučenje grešnika besprekidno, – tako govoriš, a zlo ne izbegavaš! Ako ti sve vidiš, onda zašto se spotičeš kao slepac? pokazuješ se na delu pomračen duševno i telesno. Kad znaš šta je dobro, zašto činiš zlo, kao da si nesvestan? ako znaš da je sve vidljivo prolazno, kako te nije stid radovati se propadljivom blagu? Ne vidiš li kako kao nerazumno dete nalivaš vodu u šupalj sud? Veliko je zlo kad neko padne u samoobmanu, misli da zna – a ne zna; misli da ima – kad nema. Misleći da ima i da zna, ne stara se da pozna i da zasluži.
O čoveče! Veruješ li da je Hristos – Bog? Ako veruješ, boj Ga se i čuvaj Njegove zapovesti. Ako ne veruješ, pitaj same đavole, kojima si se pokorio i od njih ćeš saznati da nema drugog Boga osim Njega, da je On Vlasnik, Sudija i Car svemu, Tvorac svetlosti i svetlost nepristupna. Kad On dođe, ukloniće se ispred Njegovog lica svi Njegovi neprijatelji i prestupnici zapovesti, kao što od Sunca iščezava noć. On će večno boraviti sa pravednicima koji će, prema veri, imati blaženstvo da Ga gledaju. A grešnici će se u vreme svetlosti pokriti tamom, u vreme proslave biće posramljeni, u vreme radosti biće predani mukama i ognju, prema veličini i kakvoći njihovih strasti i njihovih greha.
Eto šta sam našao u Sv. Pismu i šta sam naučio, a da i vas ubedim, to sam vam i napisao! Sve sam vam rekao, nisam sakrio „talant“, nisam pozavideo vašem spasenju. A posle ovoga, neka svaki izabere šta mu je po volji. Ja sam vam platio dug u pogledu Gospoda našeg Isusa Hrista. Budi Njemu slava! Amin.

Ključne reči:

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *