NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » DUHOVNE POUKE

DUHOVNE POUKE

 

DUHOVNE POUKE
 

 

POTREBA OPŠTENJA SA BOGOM

„Sin poštuje oca i sluga gospodara svojega; ako sam ja otac, gde je čast moja? Ako sam ja gospodar, gde je strah moj“ (Mal. 1,6). a u Jovanovom Otkrivenju poručuje Hristos episkopu Laodikijske crkve: „Pošto si mlak, a nijesi ni studen ni vruć, izbljuvaću te iz usta mojijeh“ (Otkr. 3,15-16).
10. Pravi hrišćanin opšti sa Bogom celim bićem svojim: Dušom i duhom, mislima i rečima, srcem i osećajima, molitvama i delima, čitanjem svetih knjiga i poznavanjem volje Božje, pokajanjem i blagodarenjem, očekivanjem smrti i pripremanjem za carstvo nebesko.
11. sećam se jednog kaluđera u Hilandaru, koji beše određen, da nas vodi po svetoj Gori kao tumač i putovođ. On je bio poznat kao ćutljivac i molitvenik. Ali putujući sa nama, on je morao povazdan govoriti. Reče mu neko od nas: Mi te oče, uznemirismo i prekidosmo tvoju molitvu. – Ne, ne – odgovori on, – razgovarajući sa vama ja nikako ne prekidam uobičajene molitve; kao da niko nije samnom osim Boga.
12. Jedan ugledni Beograđanin posećivaše Vrnjačku banju svakog leta. Bio je veliki veseljak i kao takav, svuda omiljen. Jedno ga upitah: „Kako možete Vi jedini biti tako veseli među ovim bolesnim i tužnim licima?“ On mi odgovori kroz smeh: „Ja svako jutro plaćam ulaznicu u ovaj svet. A evo kako: Svako jutro, ja se pomolim Bogu kratko, pa onda odvojim jednu sumu novca, da toga dana darujem jednom siromahu, koga sretnem, ili ako takvoga ne sretnem ja dadem crkvi. Eto, to je moja svakodnevna ulaznica u ovaj svet. A ovi žalosnici plaćaju samo ulaznicu u kupatilo. To reče i opet se nasmeja.
13. Znameniti dr. Milorad Giđevac, lekar beogradski, posle Prvog svetskog rata, stalno je nosio u džepu i čitao Novi Zavet. Jednog dana on mi objasni: Mnoge godine života ja sam proveo bez ikakvog opštenja sa Bogom. Nisam bio bezbožnik; verovao sam u Boga, ali nekako maglovito i nerealno. U vreme rata meni se Bog javio (i ispriča kako mu se javio). Od onda ja svaki dan čitam Novi Zavet i pravo da kažem, ne mili mi se ništa osim ove Božje knjige.
14. Poznata javna radnica i vaspitačica D. N. prepiraše se jednoga dana oštro sa sveštenikom crkve Pokrova Bogorodice u Beogradu. „Ja sam sluga Božiji“, povika sveštenik. A gospođa na to: „I ja sam sluškinja Božja“. „Kako to?“ – upita sveštenik. „Evo kako: Vi u crkvi samo govorite o potrebi vaspitanja dece. Kao da je to laka stvar! A ja povazdan hodim ulicama i sabiram kod sebe napuštenu mangup-decu, zavađene izmirujem, neoprane perem, neuke učim, gladne hranim, nedeljom sve ih dovedem u crkvu na molitvu. Zar i ja nisam sluškinja Božja i to na teži način“? Zaista, i ovo je jedan blagorodan način opštenja sa Bogom.
15. Opštenje s Bogom može biti posredno ili neposredno. posredno opšti sa Bogom naučnik posmatrajući čudesa prirode; roditelj posmatrajući svoju decu. Njihov začetak i rast; svaki čovek posmatrajući ljude i sudbe ljudske. A neposredno opštenje biva kroz sve one načine nabrojane u svetom Jevanđelju i propisane od strane sv. crkve. sv. Serafim Sarovski kaže: „ako ništa ne možemo za potrebite ljude, možemo se za njih Bogu moliti“.
16. Glavno je, da pri svakom svom delu mislimo na Boga i na njegovu slavu. O tom jasno govori sveti Pavle: „Ako jedete, ako li pijete, ako li drugo što činite, sve na slavu Božju činite“ i ponavljam to isto malo drukčije: „I sve što god činite, rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista hvaleći Boga i oca kroza nj“ (Kor. 10,31; Kološ – 17).
Sve ovo znao je srpski narod od davnih vremena. Znao je da opštenje sa Bogom daje radost životnu i snagu, utehu u bolu, uspeh u radu i hrabrost u borbi. Znao je, da onima koji s ljubavlju i strahom s Bogom opšte „sve na dobro ide“, dok onima koji s Bogom nemaju nikakvog opštenja, sve na zlo i na propast ide. Da li to i danas zna srpski narod?

Ključne reči:

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *