DUHOVNE BESEDE

 

DUHOVNE BESEDE
 

 
TRIDESET PETA BESEDA
O STAROJ I NOVOJ SUBOTI
 
U senci Zakona, datog posredstvom Mojseja, Bog je zapovedio da svako otpočine u subotu i da ništa ne dela. Ovo je predstavljalo praobraz [prasliku] i senku istinske subote, koju Gospod daruje duši. Duša koja se udostojila da se izbavi od sramnih i nečistih pomisli subotuje istinsku subotu i počiva istinskim počinkom, ne tvoreći nijedno mračno delo i budući slobodna od takvih dela. U onoj suboti, koja je bila samo praobraz, telesno su počivali, ali su duše bile svezane zlom i porocima. Međutim, ova istinska subota je istinski počinak duše koja ne tvori satanske pomisli i očišćena je od njih, koja počiva u večnom Gospodnjem počinku i u radosti.
Bog je tada zapovedio da i same beslovesne životinje otpočinu u subotu: vola nisu stavljali u jaram i na magarca nisu polagali teret, jer su i same životinje počivale od teških poslova. Tako je Gospod, Koji je došao i podario istinsku i večnu subotu, odmorio dušu, obremenjenu i opterećenu bremenima bezakonja i nečistih pomisli, dušu koja je tvorila dela nepravde jer je bila rob surovih gospodara. Gospod ju je olakšao od nepodnošljivo teških bremena, od ispraznih i nečistih pomisli; skinuo je sa nje teški jaram nepravednih dela i odmorio je premorenu nečistim pomislima.
Gospod poziva čoveka na počinak, govoreći: Hodite k Meni svi koji ste umorni i natovareni i Ja ću vas odmoriti (Mt. 11; 28). One duše, koje se pokore i priđu, On odmara od ovih teških i nečistih pomisli koje ih opterećuju; one prestaju da čine svako bezakonje i subotuju istinsku subotu, ugodnu i svetu, praznuju duhovni praznik neizrecive radosti i veselja i od čistog srca vrše čisto i Bogu ugodno služenje. To je istinita i sveta subota. Stoga ćemo i mi moliti Boga da i mi uđemo u ovaj počinak, da otpočinemo od sramnih, rđavih i ispraznih pomisli; na taj način, i nama će biti moguće da služimo Bogu od čistoga srca i da praznujemo praznik Svetoga Duha. Blažen je onaj koji uđe u takav počinak. Slava Ocu Koji je tako blagovoleo, i Sinu i Svetome Duhu u vekove! Amin.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    sada sam prostudirala ove Besede do kraja i one su mi razjasnile toliko nerazumljivih pojava i komplikacija u mom molitvenom životu…dakle svako ko pokušava da se uči stalnoj molitvi, trebalo bi da pročita ovu knjigu, da se ne bi zbunio zbog mnogih paradoksalnih osećaja, zabluda i pogrešne samouverensosti kao i prelesti, koje su obavezna zamka nama početnicima u veri.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *