NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » DUHOVNE BESEDE

DUHOVNE BESEDE

 

DUHOVNE BESEDE
 

 
TRIDESET ČETVRTA BESEDA
O SLAVI HRIŠĆANA KOJA ĆE SE (TE SLAVE) O VASKRSENJU UDOSTOJITI NJIHOVA TELA, PROSVETIVŠI SE ZAJEDNO SA DUŠAMA
 
Kao što telesne oči sve vide jasno, tako su i dušama svetih očigledne i vidljive one lepote Božanstva, sa kakvima se sjedinjuju i na kakve pomišljaju hrišćani. Od telesnih očiju je, pak, skrivena ona slava koja se jasno otkriva verujućoj duši; ona je bila umrtvljena grehom, ali nju Gospod vaskrsava kao što vaskrsava mrtva tela, priprema joj novo nebo, novu zemlju i Sunce pravde i daje joj sve od Svog Božanstva. Postoji istiniti svet i zemlja živih, i plodni vinograd, i hleb života, i voda živa, kao što je napisano: Verujem da ću videti dobra Gospodnja u zemlji živih (Ps. 26; 13) i vama koji se bojite Gospoda zasijaće sunce pravde i zdravlje će biti na zracima njegovim (Malah. 4; 2). I Gospod je rekao: Ja sam istinski čokot (]n. 15; 1), Ja sam hleb života (Jn. 6; 35) i Koji pije od vode koju ću mu Ja dati neće ožedneti doveka, nego voda koju ću mu Ja dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni (Jn. 4; 14).
Vasceli dolazak Gospodnji bio je radi čoveka, koji je ležao mrtav u grobu tame, greha, nečistog duha i nečastivih sila, da bi Gospod sada, u ovom veku, vaskrsao i oživeo ovog čoveka, da bi ga očistio od svakog crnila, prosvetlio Svojom svetlošću i obukao ga u Svoje nebeske odežde Božanstva. O vaskrsenju tela, čije su duše prethodno vaskrsle i proslavile se, proslaviće se i ova tela, i biće prosvetljena dušom, koja je već sada prosvetljena i proslavljena, jer je Gospod za njih i dom, i skinija, i grad. Obući će se u nerukotvoreni, nebeski dom, u slavu božanske svetlosti, jer su postali čeda svetlosti. Jedan drugoga neće gledati zlobnim okom, jer je zlo ukinuto: nema više tamo ni muškog, ni ženskog, ni roba, ni slobodnog (Gal. 3; 28), jer se svi preobražavaju u božanstvenu prirodu, postavši dobri, bogovi i čeda Božija. Tamo će brat sestri bez stida nazvati mir, jer je sve jedno u Hristu i svi se uspokojavaju u jednoj svetlosti. Oni će paziti jedni na druge, i dok jedan na drugoga budu pazili, istog trenutka će se ozariti istinom, istinskim sozercanjem neizrecive svetlosti.
Tako će jedni druge videti u mnogim obličjima i u mnogim i različitim božanstvenim slavama, i svaki će se diviti i radovati neizrecivom radošću gledajući na slavu drugoga. Vidiš li kako su slave Božije neopisive i nepojmljive, jer su one – neizreciva svetlost, večne tajne, nebrojena dobra. Kao što u vidljivom svetu nikome nije moguće da izbroji sve raznoliko bilje, semena i cveće na zemlji, kao što niko nije u stanju da izmeri i upozna sve zemaljsko bogatstvo, kao što nijednom čoveku nije moguće da umom obuhvati sva živa bića u moru ili njihov broj, vrste ili razlike, ili količinu same vode ili prostranstvo mora, kao što je nemoguće da se spozna broj ptica u vazduhu, ili njihove vrste, ili njihove razlike, kao što je nemoguće da se shvati veličina neba, ili položaj zvezda, ili njihovo kretanje, tako je nemoguće izraziti ili opisati neizmerno, bezgranično i nepojmljivo bogatstvo hrišćana. Ako su, dakle ove tvari tako neobuhvatne i nepojmljive za ljude, koliko je onda više nepojmljiv Onaj Koji ih je stvorio i pripremio? Stoga je čovek obavezan da se najpre raduje i veseli, jer je hrišćanima priugotovljeno takvo bogatstvo i nasleđe da niko nije u stanju niti da ga izrazi, niti da ga opiše. Sa svakom brižljivošću i smirenoumljem treba pristupiti hrišćanskom podvigu i primiti ono bogatstvo, jer je nasleđe i udeo hrišćana Sam Bog. Tako je i rečeno: Gospod je udeo nasleđa moga i čaše moje (Ps. 15; 5). Neka je u vekove slava Onome Koji daje Samoga Sebe i Svoju svetu prirodu sjedinjuje sa hrišćanskim dušama! Amin.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *