DUHOVNE BESEDE

 

DUHOVNE BESEDE
 

 
TRIDESET TREĆA BESEDA
MORAMO SE NEPRESTANO I USRDNO MOLITI BOGU
 
Molitvu ne bi trebalo da tvorimo po telesnoj navici, po običaju da vapimo, ćutimo ili priklanjamo kolena, nego tako što ćemo, trezveno pazeći na um, očekivati kada će doći Bog i posetiti dušu na svim njenim izlascima i stazama i u svim čulima. Na taj način, ponekad je potrebno da ćutimo [bezmolvstvujemo, tihujemo], a ponekad da prizivamo i da se molimo sa vapajem, ali samo da um bude utvrđen u Bogu. Kada telo nešto radi, ono u celini pripada tom delu i potpuno se njime bavi, tako da svi udovi pomažu jedan drugome. Neka se tako i duša potpuno posveti molitvi i ljubavi Gospodnjoj, bez rasejanosti i kruženja u pomislima; naprotiv, neka sve svoje očekivanje položi na Hrista.
U takvom slučaju, Sam Gospod će prosvetiti dušu i naučiti je istinskoj prozbi; On će joj dati čistu, duhovnu i Boga dostojpu molitvu, kao i poklonjenje duhom i istinom. Onaj koji je odlučio da se bavi trgovinom nema u vidu samo jedan posao radi sticanja dobiti, nego se svim silama trudi da uveliča i umnoži dobit i sa jednog posla prelazi na drugi. On odatle hita ka novom izvoru dobiti i, napuštajući posao koji ne donosi korist, svagda se okreće ka onom najpogodnijem. Tako ćemo i mi na razne načine i sa mnogo veštine obezbediti svoju dušu da bi stekla istinsku i veliku dobit, odnosno Boga, Koji nas uči da se istinski molimo. U tom slučaju Gospod će otpočinuti u dobroj volji duše, čineći je prestolom slave, zasedajući i otpočinuvši u njoj. Tako smo kod proroka Jezekilja slušali o duhovnim životinjama, upregnutim u gospodarska kola. One su nam tamo prikazane kao bića sa mnoštvom očiju, a takva je i duša, koja u sebi nosi Boga ili, bolje rečeno, koja je nošena od Boga, jer i ona sva postaje oko.
Kuća u kojoj boravi sam domaćin puna je ukrasa i lepote. Tako se i duša, koja u sebi ima svog Gospodara i u kojoj On obitava, ispunjava svakom lepotom i krasotom, jer u njoj obitava i njom rukovodi Gospod sa Njegovim duhovnim blagom. Teško kući čiji je domaćin odsutan i u kojoj nema gospodara, jer će se srušiti, opusteti i ispuniti se svakom nečistotom i neredom; tamo se, prema rečima proroka, nastanjuju aveti i demoni (v. Isa. 13; 21), jer u opusteloj kući nalaze za sebe mesto divlje mačke, psi i svaka nečistota. Teško duši, koja ne ustane posle svog teškog pada i koja unutar sebe ima one što je ubeđuju i primoravaju da živi u neprijateljstvu sa svojim Ženikom, koji nameravaju da iskvare njene misli i odvrate je od Hrista.
Kad Gospod vidi da se duša, srazmerno svojim snagama, sabira u jedno, danonoćno tražeći Gospoda i vapijući ka Njemu i, prema zapovesti, neprestano se moleći za sve (v. 1. Sol. 5; 17), On će je tada odbraniti, kao što je obećao (Lk. 18; 7), očistivši je od poroka koje ima u sebi i Sam će je Sebi predstaviti kao neporočnu i čistu nevestu. Ako veruješ da je ovo istinito, kao što zaista i jeste, onda pazi na sebe; pogledaj da li je tvoja duša pronašla svetlost koja će je rukovoditi na putu, da li je pronašla istinsku hranu i istinsko piće, odnosno Gospoda? Ako nije, onda se danonoćno moli [tvoja duša] da to dobije. Prematome, kada vidiš sunce, traži istinsko Sunce, jer si slep. Kada pogledaš svetlost, zagledaj se i u svoju dušu: da li si zadobio istinitu i blagu Svetlost? Sve vidljivo jeste senka nevidljivog u duši; osim vidljivog čoveka, postoji i drugi, unutrašnji čovek; postoje druge oči, koje je oslepeo satana, kao i druge uši, koje je on ogluveo. Međutim, došao je Isus da isceli ovog unutrašnjeg čoveka. Njemu slava i sila sa Ocem i Svetim Duhom u vekove! Amin.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    sada sam prostudirala ove Besede do kraja i one su mi razjasnile toliko nerazumljivih pojava i komplikacija u mom molitvenom životu…dakle svako ko pokušava da se uči stalnoj molitvi, trebalo bi da pročita ovu knjigu, da se ne bi zbunio zbog mnogih paradoksalnih osećaja, zabluda i pogrešne samouverensosti kao i prelesti, koje su obavezna zamka nama početnicima u veri.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *