DUHOVNE BESEDE

 

DUHOVNE BESEDE
 

 
DVADESET TREĆA BESEDA
KAO ŠTO CARSKI I SKUPOCENI BISER MOGU DA NOSE SAMO ONI KOJI SU SE RODILI OD CARSKOG SEMENA, TAKO I NEBESKI BISER MOGU DA NOSE SAMO ČEDA BOŽIJA
 
Krupan, skupocen i carski biser, koji se polaže u carsku krunu, pripada jedino caru i jedino car može da nosi taj biser; drugom čoveku nije dopušteno da nosi takav biser. Ako, dakle, neko nije rođen od carskog i Božijeg Duha i ako nije postao nebeski i carski rod i čedo Božije, prema onome što je napisano: Onima koji Ga primiše dade vlast da budu čeda Božija (Jn. 1; 12), onda, ako nije postao Carev sin, ne može da nosi nebeski i skupoceni biser, to obličje svetlosti, neizrecive svetlosti, odnosno Gospoda, jer će oni, koji poseduju ovaj biser i koji ga nose živeti i carevati sa Hristom u vekove. Tako je, naime, rekao apostol: Kao što nosimo sliku zemljanoga, tako ćemo nositi i sliku Nebeskoga (1. Kor. 15; 49).
Sve dok sa divljim životinjama pase u šumama, konj ostaje nepokoran ljudima. Kada ga uhvate, tada, da bi ga ukrotili, na njega polažu tešku uzdu, dok ne nauči da skladno i pravilno hoda. Zatim ga iskusan konjanik vežba da bi ga osposobio za borbu. Tada na njega polažu opremu a pod tim podrazumevam grudni oklop i vizir, a pređašnju uzdu vešaju i protresaju neposredno pred njegovim očima da bi se navikao i da se ne bi plašio, i na taj način ga konjanik obučava. Ako se ne obuči, ne može da ide u borbu, a čim se obuči i navikne na bitku, on, tek što posluša i začuje borbeni zvuk, i sam spremno ide na neprijatelje, tako da i samim svojim rzanjem izaziva strah kod neprijatelja.
Slično ovome događa se i sa dušom koja je od vremena prestupa podivljala i postala nepokorna, zbliživši se u pustinji sveta sa zverima – nečistim duhovima, nastavljajući da služi grehu. Kada, pak, čuje reč Božiju i poveruje, tada, zauzdana Duhom, napušta divlju narav i telesno umovanje, budući rukovođena konjanikom Hristom. Zatim prolazi kroz nedaće i patnje da bi se umirila a što je potrebno radi njenog ispitivanja, da bi je Duh postepeno ukrotio, uz njeno postepeno lišavanje i iskorenjivanje greha. Na taj način, duša se oblači u oklop pravde, u kacigu spasenja, u štit vere i, primivši duhovni mač, biva naučena da vodi borbu sa svojim neprijateljima; naoružana Duhom Gospodnjim, ona se bori sa duhovima zlobe i gasi ognjene strele nečastivoga. Bez duhovnog oružja ne stupa u bitku; međutim, čim dobije oružje Gospodnje, ona tek što začuje i oseti silnu borbu, istupa, smeje se strahu i ne plaši se mača kao što je rečeno kod Jova (Jov 39; 25), jer neprijatelji padaju i od samog glasa njene molitve. Onaj koji je izvršio takav podvig i uz pomoć Duha izvojevao pobedu u bici, s velikom odvažnošću prima pobedničke vence i počivaće zajedno sa nebeskim Carem. Njemu slava i sila u vekove! Amin.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    sada sam prostudirala ove Besede do kraja i one su mi razjasnile toliko nerazumljivih pojava i komplikacija u mom molitvenom životu…dakle svako ko pokušava da se uči stalnoj molitvi, trebalo bi da pročita ovu knjigu, da se ne bi zbunio zbog mnogih paradoksalnih osećaja, zabluda i pogrešne samouverensosti kao i prelesti, koje su obavezna zamka nama početnicima u veri.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *