NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » DUHOVNE BESEDE

DUHOVNE BESEDE

 

DUHOVNE BESEDE
 

 
DVADESET PRVA BESEDA
HRIŠĆANINU PREDSTOJI DVOSTRUKA BORBA, UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNJA; OVA DRUGA SE SASTOJI U UDALJAVANJU OD ZEMALJSKIH RAZONODA, DOK SE PRVA ODVIJA U SRCU I VODI SE S POMISLIMA NA KOJE NAS NAVODE NEČISTI DUHOVI
 
Ko hoće da uistinu ugodi Bogu i ko uistinu nenavidi protivničku stranu zlobe, mora voditi dvojaku bitku u podvizima i borbama, odnosno, u vidljivim delima ovoga sveta mora se uklanjati od ovozemaljskih razonoda, od ljubavi prema svetovnim vezama i od grešnih strasti, dok se u skrivenim delima mora boriti sa samim duhovima zlobe, o kojima je apostol rekao: Ne ratujemo protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstva, i vlasti, i gospodara tame ovoga sveta, protiv duhova zlobe u podnebesju (Ef. 6; 12).
Prestupivši zapovest i budući izgnan iz raja, čovek je svezan na dvojak način i dvojakim okovima. U ovom svetu, čovek je svezan žitejskim delima i ljubavlju prema svetu, odnosno prema telesnim zadovoljstvima i strastima, prema bogatstvu i slavi, prema ženi, deci, rođacima, prema otadžbini, prema mestu i odeći, jednom rečju, prema svemu vidljivom, za šta nam reč Božija zapoveda da ga se oslobodimo po sopstvenoj slobodnoj volji (zato što se svako za sve vidljivo i privezuje prema sopstvenoj slobodno) volji) jer, kada se odreši i oslobodi od svega toga, čovek može da postane savršen u izvršenju zapovesti. S druge strane, čoveka u tajnosti duhovi zlobe sputavaju, ograđuju, opkoljavaju i svezuju mu dušu okovima tame; zbog toga on nije u stanju niti da ljubi Gospoda, niti da veruje, niti da se moli koliko bi želeo, jer je još od vremena prestupa prvog čoveka nama ovladalo i vidljivo i skriveno protivljenje.
I zato kada neko, nakon što je čuo reč Božiju, stupi u podvig, odbaci od sebe žitejska [svetovna, ovosvetska] dela i mirjanske veze, kada se odrekne svih telesnih naslada i kada se odreši od njih, tada, neprestano upravljajući misao ka Gospodu, može da dozna da se u srcu odvija još jedna borba, još jedno tajno protivljenje, još jedna odbrana pomisli od nečistih duhova i da mu predstoji još jedan podvig. Kada na taj način bude sa nesumnjivom verom i velikim trpljenjem neprestano prizivao Gospoda, očekujući Njegovu pomoć, on će još ovde moći da zadobije unutrašnje oslobođenje od okova, mreža, ograda i tame lukavih duhova, odnosno, od dejstvovanja tajnih strasti.
Ova bitka može biti prekraćena blagodaću i silom Božijom, jer čovek, sam po sebi, nije u stanju da se izbavi od protivljenja, od lutanja pomisli, od nevidljivih strasti i zamki nečastivoga. Ako je neko privezan za vidljive stvari u ovom svetu, ako samoga sebe obavija raznolikim zemaljskim okovima i ako biva privučen škodljivim strastima, on neće ni razaznati da se unutar njega odvija druga borba, i bitka, i rat. O, kada bi čovek – nakon što se s naporom istrgne i oslobodi od ovih vidljivih svetovnih okova, veštastvenih briga i telesnih naslada, kada započne da se postojano privezuje za Gospoda udaljujući se od ovoga sveta – makar posle svega toga bio u stanju da prepozna borbu strasti koja se nastanila unutar njega, i unutrašnju bitku, i rđave pomisli! Ako se, pak, kao što smo već rekli, s naporom ne odrekne sveta, ako se svim srcem ne odreši od zemaljskih želja i ako ne poželi da se u potpunosti priveže za Gospoda, neće prepoznati obmanu skrivenih duhova zlobe i tajnih škodljivih strasti, nego će ostati tuđ samome sebi, jer će mu biti nepoznate njegove sopstvene rane; imajući u sebi tajne strasti, on ih neće prepoznati, nego će se dobrovoljno privezati za vidljivo i prilepljivati za svetovne brige.
Onaj koji se uistinu odrekao sveta, koji se podvizava i zbacio je sa sebe zemaljsko breme, oslobodio se ispraznih želja, od telesnih naslada, od slave, od starešinstva i ljudskih počasti, koji se svim srcem uklanja od ovoga, taj će – kada mu Gospod, srazmerno odricanju njegove volje od sveta, tajno pomogne u ovom vidljivom podvigu, i kada se on sam potpuno, tj. telom i dušom utvrdi i kada bude neprestano služio Gospodu – pronaći u sebi protivljenje, tajne strasti, nevidljive okove, skrivenu borbu, tajni rat i tajni podvig. Kada, opet, isprosi od Gospoda i primi sa neba duhovno oružje koje je nabrojao blaženi apostol – oklop pravde, kacigu spasenja, štit vere i duhovni mač (Ef. 6; 14-17), i kada se njime naoruža, biće u stanju da se suprotstavi tajnim zamkama đavola i lukavstvima koje ovaj priprema. Zadobivši ovo oružje molitvom, trpljenjem, prozbom, postom, a najviše verom, biće sposoban da se podvizava u borbi s poglavarstvima, vlastima i gospodarima tame ovoga sveta; na taj način će, pobedivši protivničke sile uz pomoć Duha i uz sopstvenu usrdnost u svim vrlinama, postati dostojan večnog života, proslavljajući Oca i Sina i Svetoga Duha. Njemu slava i sila u vekove! Amin.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *