DUHOVNA GRADINA

 

HILANDARAC
DUHOVNA GRADINA
ZBIRKA MUDRIH IZREKA SVETIH OTACA
ZA DUHOVNI ŽIVOT
 

 
8. UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE BOGOPOŠTOVANJE
 
Čovjek se sastoji iz duše i tijela. Stoga i odnosi naši prema Bogu, kao biću potpuno savršenom, uzroku našega bića, spasenja i blaženstva, treba da se ispoljuju ne samo dušom nego i tijelom; drugim riječima: naše Bogopoštovanje treba da bude ne samo unutrašnje nego i spoljašnje.
Ako u drvetu ima života, taj se život mora svakako i otkriti. Drvo se najprije pokriva lišćem, cvjetovima i naposljetku rodom; tako i unutrašnje Bogopoštovanje, istinsko, živo i stvarno, neophodno biva sjedinjeno sa spoljnim Bogopoštovanjem.
Ko ne zna tijesnu vezu među pokretima duše i njihovim ispoljavanjem? Kome nije poznato da čovjek, ovladan nekim silnim osjećanjem, nikako ne može prikriti bujne pokrete svoje duše? Daj ma i jednoga koji je žalostiv prema siromahu, a koji ne bi svoju bolećivost izrazio kakvim bilo znakom? Daj nađi ma i jednoga dobroga sina koji ne bi ma kako i ma koliko ispoljio svoju pokornost roditeljima? Narod koji uvažava svoga vladara, objelodanjuje to uvaženje ma kakvim bilo spoljnim pokretima.
Otac koji je bogat i nije prestario, ne traži da mu već odrasla djeca čine osobite usluge od svojih dobitaka, ali mu je svakako milo kad mu djeca ponešto donesu, jer u tome on gleda znake ljubavi i poštovanje koje mu djeca ukazuju. Slično tome i Otac Nebesni ne potrebuje (pokloničkih) putovanja (jednog od znakova spoljašnjeg Bogoštovlja), no sa blagoraspoloženjem pogleda na njih kao na žrtve, ako su one izrazi našega usrđa, blagodarnosti i ljubavi prema Njemu. „Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje“ (2. Kor. 9, 7).
Ljubav – evo prvoga i glavnoga čuvstva (osjećanja) kojim treba da su zapečaćeni svi naši odnosi prema Bogu; no ljubav hladna, koja se ničim ne ispoljuje, nije ništa drugo nego li prosto uobraženje, prazna slika ili mašta, slična vatri naslikanoj na hartiji, koja ni pri bljesku boja ni svijetli ni zagrijeva. Stoga, ako je „vjera, po riječima Apostola (Jak. 2, 20), bez djela mrtva„, kakvim onda načinom ljubav može postojati bez djela – ljubav, od koje i sama vjera pozajmljuje svoju snagu i stvarnost? (Gal. 5, 6).
Ako je hladna ljubav naša – hladna biva i radljivost naša. (Blaženi Avgustin).
Spoljno Bogoštovlje, služeći kao izraz unutrašnjih obuhvatajućih dušu čuvstava prema Bogu, sa njima zajedno podržava ove osjećaje, utvrđuje ih i ojačava. Ono – spoljno Bogoštovlje – tako je neophodno i prijeko potrebno, kao kora i lišće, ti spoljni ukrasi drveta koji su prijeko potrebni za život i cjelinu samoga drveta.
Drvo bez kore uvene i osuši se; tako i unutrašnje Bogoštovlje bez spoljnoga oslabljava i sasvim se uništi.
Zašto sade voćke u baštama i vrtovima? Razumije se, radi toga da donose ploda. A našta je lišće? Ono je samo spoljni ukras drveta, no ako bi ga pokidali drvo bi se osušilo i ploda ne bi bilo. Isto bi to bilo ako bi uništili i spoljašnje Bogosluženje, koje dejstvuje na srce i um i koje tronjava (dira, potresa, umiljava) dušu.
Kao što unutrašnje Bogopoštovanje ne može postojati bez spoljašnjega, slično drvetu lišenom kore i lišća, tako i samo spoljnje Bogoštovlje bez unutrašnjega nije pravo ni stvarno. Ono je slično tijelu bez duše, ili figuri čovječijoj načinjenoj od voska, koja ima sliku čovjeka ali u samoj stvari nije čovjek.
Spoljašnja vidljiva pobožnost bez unutrašnje jeste licemjerstvo i obmana. (Sv. Tihon Zadonski).
Spoljna pobožnost bez unutrašnje – isto je što i kanija[1] bez noža. Smiješan bi bio onaj vojnik koji bi pokušao da se samo kanijom tuče sa neprijateljem; smiješni su i oni ljudi koji hoće da se uzdignu nad tijelom i svijetom samo spoljašnjom pobožnošću. Ako oni misle da mogu takom pobožnošću (tj. spoljnom) da ugode Bogu, onda su oni jadna stvorenja!
 


 
NAPOMENA:

  1. Kanija=korice za nož

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    tekst ove knjige je vrlo dobar i cela knjiga od ogromne koristi nama čitaocima, ne treba ništa menjati ili prepravljati, kako jeromonah Atanasije u Pogovoru misli da bi trebalo. Ovo je odlično urađeno!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.