DUHOVNA GRADINA

 

HILANDARAC
DUHOVNA GRADINA
ZBIRKA MUDRIH IZREKA SVETIH OTACA
ZA DUHOVNI ŽIVOT
 

 
23. SABLAZAN – RAZVRAT I
SABLAŽNJIVCI – RAZVRATNICI
 
Sablazan je slična zaraznoj bolesti (kugi, tifusu itd.), koja se pojavi na jednome čovjeku, a potom zarazi mnoge koji u blizini žive. (Sv. Tihon Zadonski).
Sablažnjeni i na grijeh navedeni gotovo svagda postaju sablažnjivci drugih.
Čuvaj se, koliko je moguće, da ne sablazniš bližnjega tvoga. Zar je malo u nama sopstvenih grijehova! Zašto opterećivati sebe tuđim grijesima?
Ništa teže nema, ništa pogubnije i štetnije, nego li škoditi ne samo sebi nego i bližnjemu. (Ava Dorotej).
Odobravati grijeh mnogo je teže i nesrećnije nego li kad sam griješiš.
Ko navodi na grijeh, taj čini veći prestup i bezakonje, nego li onaj koji samo za sebe griješi. (Origen).
Sablažnjivac i razvratnik jeste veliki neprijatelj Božji, bližnjega i sebe samoga. (Prota J. Tolmačev).
Ko druge navlači na ono što je škodljivo i štetno, taj se pokazuje drzak prema Bogu, nepravičan prema bližnjemu i surov prema sebi samome. (Isti).
Šta može biti strašnije od razvratnika i sablažnjivca ili uopšte od pokvarena čovjeka. Užasavaju se od palikuća, lopova, ubica, trovača, no kakvog je užasa zaslužan hrišćanin koji svuda raznosi zarazu grijeha, oduzima od svoje braće blagodatnu moć života, predaje ih u ropstvo đavolu, baca ih u pakao? (Isti).
Ne misli da ti nisi ubica ako si uputio bližnjega tvoga na grijeh… Ti razvraćaš dušu onoga koga sablažnjavaš, na zlo navodiš, i otimaš od njega ono što pripada vječnosti. (Blaženi Avgustin).
Kad je Ahar bio strožije kažnjen što je ukrao jedan zlatnik od dobitka, Gospodu posvećenoga (Isusa Navina 7, 20-25), kakvoj će kazni biti predani oni koji otimaju od Gospoda Isusa Hrista duše, koje je On otkupio i zadobio ne cijenom zlata i srebra no božanstvenom krvlju sebe kao nevina Jagnjeta? (D. Soboljevski).
Uvlačeći druge u grijeh, mi ćemo biti duplo kažnjeni. (Sv. Zlatoust).
Pamti, hrišćanine, da grijeh koji si učinio ne samo pred očima hrišćanina bližnjega, nego i pred svim Carstvom Božijim, osvetiće ti se kao rasprostraniocu i sijaču grijeha, po onome: ,,Ako ko ukine jednu od ovih najmanjih zapovijesti i nauči tako ljude, nazvaće se najmanji u Carstvu nebeskome“ (Mat. 5, 19). (Po Filaretu Moskovskom).
Sablažnjavanje i razvraćanje nemoćne braće tako je težak grijeh, da mi, da bi ga izbjegli, dužni smo odricati se čak i od dozvoljenoga po božanskim i ljudskim zakonima, ukoliko ono što je dozvoljeno može remetiti i uznemiravati bratovu nemoćnu savjest i služiti kao smetnja i spoticanje za bližnjega. (Prota J. Tolmačev).
Sami Gospod naš šta li veli za sablažnjivce i razvratnike? „Teško onome od koga sablazan dolazi! Bolje bi mu bilo da se vodenički kamen objesi o vratu njegovu i potone u more“, ili čak: „da se nije ni rodio“! Zaista, strašno!

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    tekst ove knjige je vrlo dobar i cela knjiga od ogromne koristi nama čitaocima, ne treba ništa menjati ili prepravljati, kako jeromonah Atanasije u Pogovoru misli da bi trebalo. Ovo je odlično urađeno!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *