DUHOVNA GRADINA

 

HILANDARAC
DUHOVNA GRADINA
ZBIRKA MUDRIH IZREKA SVETIH OTACA
ZA DUHOVNI ŽIVOT
 

 
13. O ČUVANJU (POŠTOVANJU) PRAZNIKA
 
Bog ti je odredio šest dana radi tvojih djela i tvoga rada, a Sebi je zadržao samo jedan dan – sedmi (Izlazak, 20, 9-10).
Na svjetovne praznike rasipa se ono što je stečeno u dane rada; na praznike pak Crkve može se i treba sakupljati duhovno blago mudrosti, znanja, dobrih djela, molitve, i to obilnije nego li u nepraznične dane.
Praznik nije za to da bi samo ostavio rad (posao) i provodio dan u besposličenju.
Praznik nije besposlica, već praznovanje, tj. utješno duhovno likovanje – radovanje duha radi saznanja i dobijanja velikih darova Božijih. (Teofan, ep. Vladimirski).
Praznik bez duhovne radosti, bez srdačnog u njemu učešća, bez unutrašnjeg osjećanja, to je tijelo bez duše. (Filaret Moskovski).
Za hrišćane, svako doba i vrijeme – jeste doba praznika, zbog izobilja darovanih im blaga.
Praznik je javljanje dobrih djela, pobožno raspoloženje duše i popravka života. Ako to imaš, onda možeš svagda praznovati. (Sv. Zlatoust).
Kada djela i zanimanja svjetska (ovozemaljska) treba prekidati u praznične dane, tim prije i više treba se tada kloniti od djela, koja se ne odobravaju i u obične, radne dane.
Zar među nama nema takvih koji časove prazničnoga jutra provode u snu, poslije noći preobraćene u dan, nedostojan sunca? (Filaret, mitropolit Moskovski).
Praznik nije za to da narušavamo dobre običaje i umnožavamo grijehe svoje, nego da očistimo i one grijehe kojih u na-ma ima. (Sv. Zlatoust).
Prekrasno je praznovanje – kloniti se grijeha.
Za grešnika nema praznika.
I svijetli dani (Svijetle, Uskršnje sedmice) svijetli su samo za čistu i nevinu dušu. (Kirilo, ep. Mel.).
Ko praznuje čistim srcem, taj praznuje sa anđelima. (Filaret Moskovski).

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    tekst ove knjige je vrlo dobar i cela knjiga od ogromne koristi nama čitaocima, ne treba ništa menjati ili prepravljati, kako jeromonah Atanasije u Pogovoru misli da bi trebalo. Ovo je odlično urađeno!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.