Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

BOGOČOVEK KAO SUDIJA

Drugi Dolazak Hristov i Carstvo budućeg veka

 

Vreme i znaci Drugog Hristovog Dolaska

 

Kao što je vreme počelo svoje postojanje Hristom, tako će ga i završiti Njime: poslednji dan biće u isto vreme i dan drugog dolaska Hristovog. u taj neobični dan prestaće da postoji vreme. Tada će se zbiti čudna reč Svetog Otkrivenja: „Vremena neće biti više“.[1] Na neki tajanstveni način vreme će utonuti u večnost. Ali, dok nam je u Svetom Pismu jasno otkriveno šta će se sve dogoditi u poslednji dan, nije nam otkriven sam trenutak u koji će nastupiti taj dan. To je ostalo sakriveno u neispitanim dubinama Božanskog ćutanja, i sačinjava nedokučivu tajnu Božiju. Ona je sakrivena i od Anđela i od ljudi, i živi u nepristupačnoj svetlosti Božjeg sveznanja. Na neposredno pitanje svetih Apostola ο tome, Spasitelj je odgovorio: O danu tome i času niko ne zna, ni Anđeli nebeski, do Otac moj sam.[2] Ovu im tajnu nije kazao ni onda kada im je u vremenu između Svog Vaskrsenja i Vaznesenja otkrivao tajne Bogočovečanskog domostroja spasenja, i govorio im ο Carstvu Božjem.[3] Α kada su Ga pitali: Gospode, hoćeš li sada uspostaviti carstvo Izrailjevo? On im je odgovorio: Nije vaše znati vremena i rokove koje Otac zadrža u svojoj vlasti.[4] Ni velikom Apostolu naroda, kome je „po otkrivenju kazana tajna“ Evanđelja Hristovog, i to kazana samim Gospodom Isusom,[5] nije otkrivena tajna ο tome koga će trenutka nastupiti poslednji dan, dan drugog dolaska Hristovog. On piše Solunskim hrišćanima: Za čas. i vremena, braćo, nije potrebno da vam se piše, jer sami dobro znate da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći.[6]

Blagovest je Svetog Otkrivenja: Gospod će po drugi put doći; a kada — to ne znamo. Po promisliteljskom čovekoljublju Božjem to je sakriveno od nas, da bismo danonoćno stražili nad sobom pomoću svetih vrlina očekujući Spasiteljev dolazak. Na to ukazuje Spasovo upozorenje Njegovim sledbenicima: Stražite, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš;[7] stražite, jer ne znate dana ni časa u koje će Sin Čovečiji doći.[8]

Takva promisliteljska iznenadnost drugog dolaska Spasovog korisna je za prave hrišćane, ali ne za one koji su dušu svoju raslabili, pomračili porocima, zagadili strastima, i na taj način postali plen „okamenjene neosetljivosti“.[9] Bezbrižnost i okamenjena neosetljivost ljudi pred drugi dolazak Gospoda Hrista biće slična bezbrižnosti i okamenjenoj neosetljivosti ljudi u vreme Nojevo, jer, po reči Spasiteljevoj, kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i dolazak Sina Čovečijeg; kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg, i ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve, — tako će biti i dolazak Sina Čovečijega.[10] Zato, budite gotovi, savetuje Spasitelj, jer u koji čas ne mislite doći će Sin Čovečiji.[11] Živeći tim savetom Spasovim, Apostoli ga sa mnogo revnosti predaju hrišćanima: Braćo, približi se dolazak Gospodnji,[12] približi se kraj svemu;[13] poslednji je čas.[14]

No, iako nas je Gospod, spasenja našeg radi, ostavio u neizvesnosti ο času Svoga drugog dolaska, nije nas ostavio u neizvesnosti ο znacima koji će prethoditi Njegovom drugom dolasku i ο signalima koji će nagovestiti blizinu Njegovog dolaska. Ti su znaci: propovedanje Evanđelja svima narodima, svoj tvari; obraćanje Izrailja Hristu; pojava Antihrista; veliki potresi među ljudima i u prirodi: ratovi, revolucije, gladi, pomori, zemljotresi, veliki znaci na nebu.

Propoved Evanđelja svima narodima, i sve što ona bude izazvala među njima, biće signal drugog dolaska Spasiteljevog, po reči Njegovoj: Propovedaće se ovo Evanđelje ο Carstvu po svemu svetu, za svedočanstvo svima narodima. I onda će doći kraj.[15] To znači: Evanđelje će postati poznato svima narodima,[16] ali ne znači da će ga svi narodi i usvojiti. Na to ukazuju reči: za svedočanstvo svima narodima. Α one znače: za svedočanstvo svima narodima ο ljubavi Božjoj prema njima, ο iskupiteljskom podvigu Jedinorodnog Sina Božjeg, ο Crkvi i ο vascelom čudesnom Bogočovečanskom domostroju spasenja u njoj, i u opšte ο svima večnim istinama Božjim u njoj. Stoga niko neće imati opravdanja za neverovanje u Hrista Boga; niko se neće moći izgovarati: nisam znao za Hrista, za silu i moć Njegovog Evanđelja i za večne istine Božje. To svedočanstvo svima narodima ο Evanđelju daće mogućnosti da u Crkvu Hristovu, po reči Apostola naroda uđe „punoća naroda[17] tojest „svi predviđeni Bogom neznabošci“.[18] S druge pak strane, mnogi će, kad saznadu za Evanđelje, besomučno ustati protiv njega, i time pokazati koliko su ljudi zaljubljeni u zlo, koliko su postali robovi greha i laži, koliko su postali oruđe satanskog zla protiv večnog Božjeg dobra.[19] I u toj opštoj borbi za i protiv Evanđelja, nastupiće trenutak kada će se, po reči Apostola, sav Izrailj spasti,[20] i ispuniće se proroštvo starozavetnog Evanđelista: Doći će od Siona Izbavitelj i odvratiće bezbožnost od Jakova.[21] Ovo obraćanje Izrailja Hristu, po pretskazanju proroka Malahije, izvršiće prorok Ilija Tesvićanin,[22] koji će zajedno s Enohom doći s neba u dane Antihrista, i boriti se protiv njega za pravdu Evanđelja Hristova.[23]

Nasuprot širenju Evanđelja Hristova, podvižnici zla će širiti i rasprostirati zlo u svima mogućim oblicima. Da bi omeli uspeh Evanđelja, oni će mobilisati sve laži, sva zla, sva nasilja, sve užase, i natutkati ih na hrišćane, eda bi sablaznili, ako je moguće, i izabrane. Plitkoumni poklonici zla napredovaće u zlu; u kapi meda davaće otrov zla; maskiraće zlo najprivlačnijim maskama; umnožiće bezakonja do užasa; roneći u dubine hristoboračkih duša, pomamljeno zlo izazivaće potrese u njima, minirati ih, i one će eksplodirati bezočnom hulom na sve što je Hristovo; „ad vsesmjehlivij“ — sveismevajući ad ismejaće sve što je Božje; tajna zla opčiniće mnoge, zaludeće ih; svojim lažnim sjajem i privremenim uspehom zlo će sablazniti mnoge.

Svo to mahnito pirovanje zla Apostol naziva tajnom bezakonja — το μuστήριον της ανομίας —koja radi u sinovi ma protivljenja,[24] radi protiv svega Hristovog i Božjeg, i čini da ljudi odstupaju od Gospoda Hrista.[25] Protiv tajne Božje, tajne Hristove, — a to je Crkva —, istavlja se tajna Satane, tajna zla. Vešto maskirajući sebe, zlo će u poslednje dane dejstvovati uspešno kroz lažne hristose i lažne proroke.[26] Opisujući to vreme, Spasitelj govori: Mnogi će doći u ime moje govoreći ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.[27] I izići će mnogi lažni proroci, i prevariće mnoge.[28] Α sveti apostol Pavle, u svojoj proročkoj viziji, kao objašnjavajući ove Spasiteljeve reči, veli: Duh Sveti razgovetno govori da će u poslednja vremena odstupiti od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske.[29] Razorivši lažju čak i savest svoju, oni će živeti po svojim željama rugajući se svemu Hristovom.[30] Zaluđeni zlom, oni zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti učitelje koji će im laskati, i odvratiće uši od istine, i skrenuće se ka gatalicama.[31]

Posmatrajući poslednja vremena sa svoje bogočovečanske nebeske osmatračnice, i obilje zla u njima, apostol Pavle piše Timoteju: Znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška. Jer će ljudi postati samoljubivi, srebroljubivi, hvališe, gordi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni, neprimirljivi, klevetnici, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi, izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga, koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli.[32] Zlo će se silno razmnožiti, miniraće narode i carstva, i ustaće narod na narod, i carstvo na carstvo; nastaće gladi i pomori i zemljotresi i strahote i bune,[33] i nevolja velika kakva nije bila od postanja sveta niti će biti,[34] i zbog umnoženih bezakonja ohladneće ljubav mnogih, i mnogi će se sablazniti,[35] mrzost opustošenja biće na mestu svetom,[36] i — Sin Čovečiji kada dođe, hoće li naći veru na zemlji?[37]

 


NAPOMENE:

[1] Otkr. 10, 6.

[2] Mt. 24, 36; sr. Mk. 13, 22.

[3] D. A. 1, 3.

[4] D. A. 1, 7. 8.

[5] Ef. 3, 3; Gal. 1, 12.

[6] 1 Sol. 5, 1—2; sr. 2 Petr. 3, 10.

[7] Mt. 24, 42; sr. 24, 44. 50; Mk. 13, 33—35; Lk. 12, 35—40; 17, 24—30.

[8] Mt. 25, 13.

[9] Molitve pre spavanja; molitva sedma, u kojoj se pravoslavni hrišćanin moli: Gospode, izbavi me od svakog neznanja, i zaboravnosti, i malodušnosti, i okamenjene neosetljivosti.

[10] Mt. 24, 37—39.

[11] Mt. 24, 44.

[12] Jak. 5, 7. 8.

[13] 1 Petr. 4, 7.

[14] 1 Jn. 2, 18.

[15] Mt. 24, 14

[16] Mk. 13, 10.

[17] Rm. 11, 25.

[18] Blaž. Teofilakt, Tumač. Posl. Rimljanima, sar. 11, ν. 25; Ρ. gr. t. 123, col. 493 AB.

[19] Cp. MT. 24, 9

[20] PM. 11, 26.

[21] Is. 59, 20; cp. 27, 9; Osija, 3, 5.

[22] Malah. 4, 54

[23] sr. Sv. Damaskin, De fide, IV, 26

[24] 1 Sol. 2, 7.

[25] 2 Sol. 2, 3.

[26] Mt. 24, 24.

[27] Mt. 24, 5.

[28] Mt. 24, 11.

[29] 1 Tm. 4, 1.

[30] 1 Tm. 4, 5; 2 Petr. 3, 3; Jud. 18.

[31] 2 Tm. 4, 3—4.

[32] 2 Tm. 3, 1—5.

[33] Mt. 24, 6. 7; Lk. 21, 11; Mk. 13, 8.

[34] Mt. 24, 21.

[35] Mt. 24, 12. 10.

[36] Mt. 24, 15.

[37] Lk. 18, 8.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *