Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

BOGOČOVEK KAO SUDIJA

Drugi Dolazak Hristov i Carstvo budućeg veka

 

Svršetak sveta i istorije

 

Kroz sve svoje promene i mene sva tvar hita svome završetku. Kroz sve dan i sve noći svi ljudi, a sa njima i za njima i sva tvar, hitaju poslednjem danu, u koji će se svršiti tajna ovoga sveta i istorije ljudske. Svi dani, kao beli potoci, i sve noći, kao crni potoci, lome se i probijaju kroz urvine i gudure postojanja noseći sva bića i svu tvar ka poslednjem danu, u koji se moraju sliti i završiti svoj tok. Sve što je živelo i živi u krletci vremena, mora ući u taj poslednji dan, mora se iskrcati na njegovu obalu. Nema bića ni tvari koje potok vremena, jureći koritom prostora, neće sneti u taj poslednji dan. Tim danom vreme će završiti svoje postojanje, zbog čega se on u Otkrivenju i naziva — poslednji dan,[1] veliki dan.[2] Α pοšto je to Bogom određeni dan u koji će On suditi vaseljeni,[3] to se on i naziva — dan suda[4]dan gnjeva i otkrivenja pravednoga suda Božjeg.[5] No pošto je sav sud predat Sinu,[6] i pošto se u poslednji dan Sin ima javiti kao sudija u slavi, to se ovaj dan naziva još — dan Sina Čovečjega,[7] dan Gospodnji,[8] dan Hristov,[9] dan Gospoda našega Isusa Hrista,[10] dan suda i pogibli bezbožnih ljudi.[11] U taj mnogoznačajni dan Gospod će izreći Svoj poslednji završni sud ο celokupnoj istoriji sveta i čoveka, ο svima ljudima ukupno i ο svakom čoveku posebno. I kao što je Gospod po završetku stvaranja sveta izvršio smotru nad svim stvorenim bićima i tvarima, i ο svemu izrekao Svoj sud da je „veoma dobro“,[12] — tako će On i u poslednji dan izvršiti smotru nad svima bićima i tvarima na završetku njihovog puta kroz istoriju, i izreći Svoj sud ο svemu i svačemu. Tada će On konačno razlučiti dobro od zla, i povući između njih neprolaznu granicu; tada će On u svima vrednostima ljudskim izreći Svoj nepogrešivi sud; tada će On na savršeno osetljivim i tačnim bogočovečanskim terazijama pravde i ljubavi Svoje izmeriti sva dela ljudska, sve misli ljudske, sve želje ljudske, sve reči ljudske; tada će se „svršiti tajna Božija – το μυστιηριον του Θεου“[13] ο čoveku, ο tvari, ο svetu, o vaseljeni; tada će svi dobri i sve dobro naslediti večno blaženstvo, večni raj, a svi zli i sve zlo — večnu muku, večni pakao.

 


NAPOMENE:

[1] Jn. 6, 39. 40. 44; 11, 24; 12, 48.

[2] D. A. 2, 20; Jud. 6.

[3] D. A. 17, 31.

[4] Mt. 10, 15; 11, 22. 24; 12, 36; 2 Petr. 2, 9; 3, 7; Jn. 4, 17.

[5] Rm. 2, 5.

[6] Jn. 5, 22.

[7] Lk. 17, 22. 24. 26.

[8] 2 Petr. 3, 10; 1 Sol. 5, 2; sr. Jez. 13, 5; Is. 2, 12; Joilj. 2, 31: Sof. 1, 14; Malah. 4, 1.

[9] 2 Sol. 2, 2; Flb. 1, 10; 2, 16.

[10] 2 Kor. 1, 14; 1 Kor. 1, 8; 5, 5.

[11] 2 Petr. 3, 7; 2, 9.

[12] 1 Mojs. 1, 31.

[13] Otkr. 10, 7.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.