Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

BOGOČOVEK KAO SUDIJA

Eshatologija

 

Zagrobni život

 

Celokupnu evanđelsku blagovest ο čoveku i ο spasenju, ο obogočovečenju čoveka, Bogočovek Gospod Hristos zasniva na istini: čovek je bogoliko, i zato besmrtno biće, biće sazdano za život večni. Gospod Hristos postupa sa čovekom kao sa besmrtnim bićem koga je smrt unakazila i učinila smrtnim, i koga treba lečiti i spasavati od smrti besmrtnošću i životom večnim. Sve se u Evanđelju svodi na to, kako da se čoveku osigura besmrtnost i život večni. To je osnovna blagovest Bogočoveka.

Može se reći: Hristovo Evanđelje je Evanđelje ο večnom životu čovekovom, životu koji počinje na zemlji a produžava se u drugom svetu. Spasitelj je i došao u naš svet da uništi smrt i obasja život čovekov u obadva sveta, i u zemaljskom i u zagrobnom.[1] Po Spasiteljevom božanskom učenju: ovaj život na zemlji jeste temelj na kome se zida život večni.[2] Verovati u Bogočoveka Hrista znači: neprestano se boriti i mučiti za život večni, na koji je čovek i pozvan kada ga je Bog stvorio bogolikim.[3] u samoj stvari, svi hrišćaninovi napori, podvizi i vrline imaju za cilj: pomoću njih dostići u vaskrsenje mrtvih, osigurati sebi život večni.[4] Gospod Hristos je i došao u ovaj svet: „da svemu da život večni“.[5]

Svojim Evanđeljem Gospod Hristos je obuhvatio život čovekov i u ovom i u zagrobnom svetu. Evanđelje Hristovo je ne samo blaga vest za čoveka u ovom svetu nego i u onom. Čovekov život iza groba prirodna je i logična posledica njegovog života u ovom svetu. To je jedna od glavnih evanđelskih istina. Spasiteljeva blagovest ο zagrobnom životu čovekovom kazuje nam šta biva sa čovekom kada telom umre a besmrtnom dušom krene u onaj svet, kakva je njena tamošnja sudbina i kakva njena večnost.

 


NAPOMENE:

[1] Sr. 2 Tm. 1, 10.

[2] 1 Tm. 6, 19

[3] 1 Tm. 6, 12.

[4] Flb. 3, 8-14

[5] Jn.17, 2.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.