Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

CRKVA – BLAGODATNA ZAJEDNICA

Svete Tajne

 

Sveta Tajna Jeleosvećenja

 

Jeleosvećenje ili sveštanje masla jeste sveta tajna u kojoj se hrišćaninu, pomazivanjem izvesnih delova tela osvećenim jelejem, nevidljivo daje blagodat Božja, koja isceljuje duševne nemoći — grehe, a ponekad i telesne bolesti.

Ova sveta tajna vodi poreklo od samog Spasitelja, jer su Njegovi učenici, po Njegovoj zapovesti, „mazali uljem mnoge bolesnike i isceljivali ih“.[1] Crkva je upotrebljavala ovu svetu tajnu od najranijih vremena. To se vidi iz reči svetog apostola Jakova koji kaže: Boluje li ko među vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim, i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod, i ako je grehe učinio, oprostiće mu se.[2]

U ovoj svetoj tajni čitaju se sedam Apostola i sedam Evanđelja; posle svakog Evanđelja sveštenici pomazuju bolesnike jelejem koji je pomešan sa vinom, i to pomazuju čelo, nozdrve, obraze, usta, prsa, i ruke na obe strane, pri čemu se izgovara molitva.

Ovu svetu tajnu vrše sedam sveštenika, u nedostatku tri, a u slučaju nužde i jedan.

Nema sumnje, u Crkvi je sve sveta tajna: i vodoosvećenje, i monašenje, i osvećenje hrama, i ikona, i osvećenje doma, i osvećenje bunara, i osvećenje svake stvari, i uopšte sav život i blagodatna delatnost Crkve.

 


NAPOMENE:

[1] Mk. 6, 13.

[2] Jak. 5, 14—15.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *