Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

CRKVA – BLAGODATNA ZAJEDNICA

Svete Tajne

 

Sveta Tajna Braka

 

Brak je sveta tajna u kojoj se od strane sveštenoslužitelja blagosilja dobrovoljna bračna veza dvoje supruga i daje blagodat Božja koja osvećuje njihov bračni život radi uzajamne pomoći u njihovom evanđelskom životu i radi zakonitog rađanja i hrišćanskog vaspitanja dece.

Brak ima za cilj da pomoću blagodati Božje učini da život supružnika u svojoj duhovnosti, čistoti i uzvišenosti liči na odnos Spasitelja prema Crkvi. Ο toj svetoj tajanstvenosti braka govori sveti apostol Pavle: Ostaviće čovek oca svog i mater, i prilepiće se ženi svojoj; i biće dvoje jedno telo. Tajna je ovo velika, i ja govorim za Hrista i za Crkvu.[1]

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 5, 31—22.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.