Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

CRKVA – BLAGODATNA ZAJEDNICA

 

Svete Tajne

 

Sve tajne Božije su svete. Sve što je postalo, postalo je svesvetim Bogom Logosom. Α sve od Boga Logosa je logosno i sveto. Bez Boga Logosa ništa nije postalo što je postalo.[1] U svima svetovima Božjim sve je sveto osim greha; a greh je zloupotrebljena sloboda kod stvorenih bića. Primer: đavo i čovek. Sloboda se zloupotrebi kada se upotrebi protiv Boga. Greh učinjen rađa smrt. Đavo ima dve glavne sile: greh i smrt. Pomoću njih on osvaja ljude, i vlada nad njima. Carstvo greha i smrti i jeste pakao za bogoliko biće kakav je čovek.

Tvorac svega, Bog Logos postaje čovek, da čoveka oslobodi greha i smrti, i time ga oslobodi đavola i pakla. Bog Logos to izvršuje kao Bogočovek celokupnim Svojim bogočovečanskim podvigom na zemlji: od ovaploćenja do vaznesenja. Svim tim On osniva Crkvu Sobom i na Sebi, u kojoj On obavlja spasenje ljudi pomoću svetih tajni i svetih vrlina Duha Svetoga. On, Bogočovek Gospod Isus Hristos, On = Crkva, i jeste Presveta Svetajna, u kojoj i od koje su sve svete tajne, počevši od svete tajne krštenja.[2]

Sve je u Crkvi, sveta tajna, sve: od najmanjeg do najvećeg, jer je sve potopljeno u neizrecivu svetost bezgrešnog Bogočoveka, Gospoda Hrista. Kao Crkva, Bogočovek obuhvata sve svetove, jer su svi svetovi Njegova tvorevina: jer se sve kroza nj i za nj sazda.[3] On je i Tvorac svih stvorenja, svih tvari: „On je glava telu Crkve“;[4] i još: Crkva je „telo Njegovo, punoća Onoga koji sve ispunjava u svemu“.[5] Zbog toga je u Njemu sveobuhvatnom: i spasenje, i oboženje, i obogočovečenje, i ohristovljenje, i sve najsavršenije što je potrebno ljudskom biću u svima svetovima i u svima životima. Tome služe svete tajne Crkve Njegove, i sve svete vrline. Α na prvom mestu: sveta tajna krštenja, sveta tajna miropomazanja, sveta tajna Evharistije, sveta tajna pokajanja, sveta tajna sveštenstva, sveta tajna braka, i sveta tajna jeleosvećenja.

Svete tajne su sveštenoradnje, kroz koje se vernicima na vidljiv način daje nevidljiva blagodat Božija. Pošto je čovek psihofizičko biće: vidljivo po telu, nevidljivo po duši, to i svaka sveta tajna ima dve strane: vidljivu i nevidljivu. Vidljivu stranu sačinjavaju: sveštenikova radnja, reči, molitva i materija koja se upotrebljuje, a nevidljivu: blagodat Božija. Svete tajne se nalaze u Crkvi, i one su neophodne za članove Crkve. To je Crkva izrazila u desetom članu Simvola vere koji glasi: Ispovedam jedno krštenje za oproštaj grehova. — Iako se u ovom članu spominje samo tajna krštenja, ipak se tu podrazumevaju i ostale tajne. U Simvolu vere se pominje samo sveta tajna krštenja zato što se njome ulazi u Crkvu i postaje član Crkve koja čuva i obavlja ostale svete tajne. Kada se čovek krsti, on time stiče pravo na sve ostale svete tajne. No postoji još jedan razlog zbog koga je u Simvolu vere, spomenuto samo krštenje. Taj je razlog u tome što je u prva vremena hrišćanstva postojala sumnja da li treba ponovo krštavati one koji su privremeno otpali od vere u neku jeres, pa se ponovo vrate pravoj veri. Crkva je rešila da ih ne treba ponovo krštavati, i to istakla u Simvolu vere rečima: Ispovedam jedno krštenje.

Svetim krštenjem se oblačimo u Gospoda Hrista, a svetim Pričešćem primamo vascelog Gospoda Hrista — radi našeg spasenja kroz oboženje, kroz ohristovljenje, kroz obogočovečenje. Jer sveblagi Gospod se i javio u našem zemaljskom svetu kao Bogočovek, i ostao Crkvom u njemu kao Bogočovek. I u Njemu takvom „obitava sva punoća Božanstva telesno“,[6] sa jednim ciljem: da se svi ispunimo tom punoćom Božanstva:[7] da se svi obožimo, obogočovečimo, ohristovimo, otrojičimo: da svi postanemo „Bogovi po blagodati“, Bogoljudi po blagodati.

Bogočovek je „velika tajna pobožnosti“,[8] velika tajna vere bogočovečanske, a u Bogočoveku je sva tajna Crkve. Jedna ista svebožanstvena Ipostasna tajna Drugog Lica Presvete Trojice prohodi i prožima sve tajne Crkve; i sve što je u njoj, i od nje. Svaka sveta tajna i izvire i uvire u svetu tajnu Crkve: u svetu tajnu Bogovaploćenja, Bogočoveka, Bogočovečnosti. U samoj stvari, svaka sveta tajna je vascela u Crkvi, no isto tako je i sva Crkva u svakoj svetoj tajni.

Sve je u Crkvi sveta tajna. Svaka sveštenoradnja je sveta tajna. I ona mala, i ona najmanja? — Da. Svaka je od njih ogromna kao i sama tajna Crkve. Jer i najmanja od njih u Bogočovečanskom organizmu Crkve je u organskoj životnoj vezi sa vascelom tajnom Crkve — samim Bogočovekom Gospodom Hristom. Samo jedan primer: Čin malog osvećenja vode. Mali čin, a kakvo ogromno sveto čudo, ogromno kao i sama Crkva. To milo čudo, nekvarljivost osvećene vode, već dve hiljade godina prohodi milione i milione pravoslavnih hrišćana, očišćuje ih, osvećuje ih, ozdravljuje ih, obesmrćuje ih, i ne prestaje, i neće prestati dok traje zemlje i neba. Α sveta vodica je samo jedna od mnogobrojnih svetih tajni koje neprekidno čudotvore u Pravoslavnoj Crkvi Hristovoj. No i svaka sveta vrlina u duši pravoslavnog hrišćanina jeste sveta tajna. Jer svaka je od njih u organskoj, genetičkoj vezi sa svetom tajnom krštenja, a kroz nju i sa vascelom bogočovečanskom tajnom Crkve. Tako: vera je sveta vrlina, i samim tim sveta tajna, kojom pravoslavni hrišćanin živi neprestano. Α sveta vera silom svetosti svoje rađa u njegovoj duši i ostale svete vrline: molitvu, ljubav, nadu, post, milostivost, smirenost, krotost… I svaka od njih je opet sveta tajna. Sve se one jedna drugom hrane, i žive, i besmrtuju, i večnuju. I sve što je od njih — sveto je. Zato nema broja svetim tajnama u Crkvi Hristovoj, u toj sveobuhvatnoj nebozemnoj svetoj svetajni Hristovoj. U njoj i svako „Gospode pomiluj“ jeste sveta tajna, i svaka pokajnička suza, i svaki molitveni uzdah, i svaki ridajni vapaj.

 


NAPOMENE:

[1] Jn. 1, 3; Kol. 1, 16; Jevr. 2, 10.

[2] Sr. 1 Tm. 3, 16; Ef. 5, 32.

[3] Kol. 1, 16—20.

[4] Kol. 1, 18.

[5] Ef. 1, 23.

[6] Kol. 2, 9.

[7] Kol. 2, 10.

[8] 1 Tim. 3, 16.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.