Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

CRKVA – BOGOČOVEČANSKO PREDANJE
Crkva na svom Bogočovečanskom putu

 

Vera – svetajna i svevrlina

 

Kao Bogočovek, Gospod Hristos je prvi i jedini u rodu ljudskom pokazao i dokazao šta je pravi i savršeni čovek. I božanski mudro i čovečanski stvarno zanavek rešio problem čoveka. Sa Njim i Njime jedino mi ljudi i znamo šta je čovek u svima svojim svetovima i prostorima. I sve to znamo i sve to imamo u Bogočoveku kao Crkvi. U Crkvi On nam je dao Sebe — vascelog Boga, i u Sebi sve sile i sva sredstva pomoću kojih svaki čovek može preraditi sebe iz bića smrtnog u biće besmrtno, iz bića grešnog u biće bezgrešno, iz bića đavoljubivog u biće hristoljubivo, iz bića đavolikog u biće bogoliko. Te sile i ta sredstva su za sve ljude ista i svima ljudima pristupačna; to su: svete tajne i svete vrline. Na čelu sviju njih nalazi se vera, ta bogočovečanska svetajna, ta bogočovečanska svevrlina. Iz nje se roje, i njome žive, besmrtuju i večnuju svesvete bogočovečanske tajne evanđelske i sve svete bogočovečanske vrline evanđelske. To je sveti nauk i opit evanđelski, sveti nauk i opit apostolski, sveti nauk i opit svetootački, sveti nauk i opit pravoslavni. To je vascelo Predanje Bogočovečansko: i ono pisano i ono usmeno. Na tome stoji i kroz to postoji i sva Crkva Hristova: i u njoj sav Bogočovek Gospod Isus Hristos: „isti juče i danas i vavek“.[1] On — sa vascelom Bogočovečanskom Ličnošću Svojom i svima bezbrojnim sutelesnicima Svojim.[2]

 


NAPOMENE:

[1] Jevr. 13, 8.

[2] Ef. 3, 6.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *