Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

CRKVA – BOGOČOVEČANSKO PREDANJE
Crkva na svom Bogočovečanskom putu

 

Doživljavanje Hrista vrlinama

 

Kroz sveta bogočovečanska tajanstva Crkve i kroz svete evanđelske vrline mi Duhom Svetim učestvujemo, po meri svoje revnosti, u vascelom životu Spasitelja Hrista koji je sav u Crkvi Svojoj. Sveti Maksim blagovesti: Ako se Logos Božji raspeo za nas po nemoći a vaskrsao po sili Božjoj, očigledno je da On duhovno radi nas svagda to i čini i doživljuje, pošto je svima postao sve, da spase sve. Stoga je božanstveni Apostol dobro rekao Korinćanima koji behu slabi, da ništa ne zna među njima osim Isusa Hrista, i Njega raspeta.[1] Efescima pak, kao savršenima, piše: Bog nas savaskrse i saposadi na nebesima u Hristu Isusu.[2] Prema tome, raspinje se Hristos onima koji su još početnici u delima pobožnosti, prikivajući na krst njihova strasna dejstva božanskim strahom. Vaskrsava pak i ulazi na nebo onima koji su svukli sa sebe vascelog starog čoveka koji se raspada u demonskim strastima, i obukli svecelo novog koji se izgrađuje Duhom Svetim po slici Božjoj; i još onima koji su se uzdigli ka Ocu blagodati što je u njima, uzdigli: iznad svakog Poglavarstva i Vlasti i Sile i Gospodstva i svakog imena što se može nazvati bilo u ovom svetu, bilo u budućem.[3] Jer sve što je posle Boga: i stvari i imena i Dostojanstva biće ispod onoga koji bude blagodaću u Bogu.[4]

Naš život u Bogočovečanskom telu Crkve Hristove, zbog Ipostasnog jedinstva naše čovečanske prirode sa Božanskom prirodom u Njemu, odslikava na sebi, prema meri naše blagodatno-vrlinske ohristovljenosti, sve bogočovečanske odlike Njegove; a isto tako, po neizmernom čovekoljublju Svom, sladčajši Gospod odslikava na Sebi i naše ljudske slabosti i nedostatke. I tako nas isceljuje od njih. Sveti Maksim blagovesti: Ukoliko sam ja nesavršen i nepokoran, ne slušajući Boga kroz vršenje zapovesti i ne postajući savršen umom po znanju, utoliko se Hristos radi mene po meni smatra nesavršen i nepokoran, jer Ga ja umanjujem i skraćujem, ne rastući zajedno s Njim po duhu, pošto sam telo Njegovo i udi ponaosob.[5]

 


NAPOMENE:

[1] 1 Kor. 2, 2

[2] Ef. 2, 6

[3] Ef. 1, 21.

[4] Ο bogoslovlju i ovaploćenju Sina Božjeg, Centur. II, 27; Ρ. gr. t. 90, col. 1137 AB.

[5] 1 Kop. 12, 27. — Tamo, Centur. II, 30; P. gr. t. 90, col. 1137 — 1140 A.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *