Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

CRKVA – BOGOČOVEČANSKO PREDANJE
Crkva na svom Bogočovečanskom putu

 

Izgrađivanje sebe po Hristu

 

Svi početci svakog života po Hristu, i njihovo razvijanje do svih bogočovečanskih savršenstava, odvijaju se u sveživotvornom telu Crkve Hristove. I to kroz svete tajne i svete vrline. Sveti Maksim blagovesti:

Nemojmo se odvraćati od Svete Crkve Božije, koja sadrži u sebi tolike tajne našeg spasenja, koje se vrše po svetom poretku božanskih simvola, i preko kojih ona svakoga od nas, koji se osobito dobro podvizava, razborito sebe izgrađuje po Hristu, i dani nam kroz sveto krštenje u Duhu Svetom dar usinovljenja obelodanjuje da je po Hristu doživljavan. Stoga svom snagom i revnošću treba da se pokažemo dostojni božanskih darova, ugađajući pritom Bogu kroz dobra dela. Tako živeći moći ćemo stići do kraja božanskih obećanja sa dobrom nadom, ispuniti volju Njegovu koju smo poznali, i u ovakoj mudrosti i razumnosti duhovnoj plodotvoriti i uzrastati u poznanju Gospodnjem; svakom silom okrepljavani po moći slave Njegove, na svako izgrađivanje i dugotrpeljivost sa radošću, blagodareći Ocu koji nas je udostojio udela u nasleđu svetih u svetlosti.[1]

 


NAPOMENE:

[1] Mistag. XXIV; Ρ. gr. t. 91, col. 712 Α — 712 Β. D.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.