Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

CRKVA – BOGOČOVEČANSKO PREDANJE
Crkva na svom Bogočovečanskom putu

 

Crkva je slika i prilika čoveka

 

Sveta Crkva Božja simvolički izobražava čoveka, i ona od njega biva izobražavana kao čovek. Stoga Crkva Božja je čovek: svetilište joj je duša, božanski žrtvenik joj je um, a hram — telo. Na taj način Crkva je slika i prilika čoveka sazdanog po slici i prilici Božjoj — τοϋ κατ’ εικόνα Θεοϋ καί όμοίωοίν; kroz hram kao kroz telo ona izlaže moralnu filosofiju; kroz svetilište, kao kroz dušu, duhovno tumači prirodno sozercanje; kroz božanski žrtvenik, kao kroz um, stupa u mističku teologiju. I obratno: čovek je mistička Crkva, vrlinski obasjavajući kroz telo kao kroz hram delatni deo duše vršenjem zapovesti, po etičkoj filosofiji; kroz dušu pak kao kroz svetilište prinoseći Bogu preko uma čulne logose — τοϋς κατ’ αισθησιν λόγους — čisto u dušu obrezane od materije, po fizičkom sozercanju; a umom, kao preko žrtvenika, prizivajući, kroz nekakvo svoje govorljivo i mnogorečivo ćutanje, sakriveno, mnogohvaljeno, nevidljivo, nepoznato, gromoglasno ćutanje Božanstva, i tako, po mističkoj teologiji, sjedinjujući se s Njim ukoliko je to moguće čoveku, i postajući onakav kakav priliči da je onaj koji se udostojio posete Božje i koji je obasjan Njegovim svesvetlim obasjanjima.[1]

 


NAPOMENE:

[1] tamo, Mistag. IV. R. gr. t. 91, col. 672 Α—S.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *