Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

CRKVA – BOGOČOVEČANSKO PREDANJE
Crkva na svom Bogočovečanskom putu

 

Vaseljenska Crkva – pravilno ispovedanje Vere

 

U Crkvi je ovaploćeni Sin Božji, Bogočovek Hristos sve i sva. Stoga Sveti Maksim blagovesti: Gospod naziva vaseljenskom, sabornom, katoličanskom Crkvom — pravilno i spasonosno ispovedanje vere u Bogočoveka.[1] Na toj veri Gospod je sazidao, i neprekidno zida Crkvu Svoju.

„Istinski živa vera, vera delatna i delotvorna je ona, po kojoj se Logos Božji pokazuje u tvorcima vrlina, ovaploćavan kroz zapovesti, pomoću kojih On kao Logos uzvodi delotvorce ka Ocu, u kome je On po prirodi“.[2] Bog Logos, kao Bogočovek, sudiće svoj tvari, pošto je Tvorac tvari, i kao takav, tvorac svakog zakona, ustanove i poretka u vidljivim tvarima, čiji je On početak, sredina i kraj, kao Logos Tvorac.[3]

 


NAPOMENE:

[1] Mt. 16, 15—18. — Život Sv. Maksima Ispovednika, 24;… καθολικήν Έκκλησίαν, τήν όρθήν και σωτήριον τής πίστεως όμολογίαν είναι; Ρ. gr. t. 90, col. 93 D.

[2] Sv. Maksim Ispovednik, Pitanja Talasiju, Pitanje 25; R. gr. t. 90, col. 336 D.

[3] tamo, Pitanje 19; Ρ. gr. t. 90, col. 308 Β.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.