Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Čovek – obitelj Svete Trojice

 

Svaki koji apostolskom verom uzida sebe u taj sveti hram, postaje i sam — „stan Božji u Duhu“[1]. Da, u Duhu Svetom. Jer samo u tako svetom obitalištu obitava Trisveto Božanstvo. Tako, jedino u Crkvi čovek postiže svoje večno naznačenje: postaje obitelj Svete Trojice[2]. Sveti apostol naročito naglašava: „U kome se i vi zidate zajedno za stan Božji u Duhu“[3]. Čime to verni zidaju sebe? — Svetim evanđelskim podvizima vere, molitve, ljubavi, posta, nade, krotosti, smernosti, trpljenja, i ostalim vrlinama, kao i svetim tajnama. Ali i to zidanje sebe „za stan Božji“ oni ne obavljaju sami, već uvek „zajedno“ sa svima svetima.

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 2, 22.

[2] Sr. 1 Kor. 3, 16—17.

[3] Ef. 2, 22.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.