Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Život u Crkvi – saboran

 

Život u Crkvi je uvek saboran, uvek „sa svima svetima“[1], te čovek u svojim evanđelskim podvizima ima podrške od svetitelja. Ako se moli, oni sudeluju u njegovim molitvama; ako posti, oni čine to isto; ako strada za veru, oni Mu sastradavaju. U svemu i po svemu on je njihov sažitelj, a oni — njegovi. Zato mu niko i ništa ne može nauditi: ni gonjenje, ni glad, ni golotinja, ni mač, ni strah, ni smrt, ni život, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni druga kakva tvar, jer u svemu tome on pobeđuje „sa svima svetima“ pomoću Gospoda Hrista.[2]

Crkva je duhovna građevina: krajeugaoni kamen je Gospod Hristos, temelj su apostoli i proroci. Ona sva raste Hristom i na Hristu, raste Njegovim stvaralačkim bogočovečanskim silama. U njoj — Gospod Hristos je svudaprisutan. On je apostolstvo Apostola, On — proroštvo Proroka, On — svetiteljstvo Svetitelja, On — vera verujućih, On — ljubav ljubećih, On — pravda pravednih, On — krotost krotkih, On — smernost smernih, On — sve i sva u svakome koji se podvizava i spasava. Hrišćani su „živo kamenje“ koje se uzidava u duhovnu građevinu Crkve[3], i to uvek „sa svima svetima“, a na temelju Apostola i Proroka[4]. Jer se ne može postati Hristov, „domaći Bogu“, a da se ne živi zajedno sa svima svetima, i da se ne veruje, misli i oseća zajednički, saborno, sa Apostolima, Prorocima i ostalim Svetiteljima. Da bismo rasli u sve visine Hristove, moramo se najpre nazidati „na temelju Apostola i Proroka“[5], i njihovim životom živeti, i njihovom verom verovati, i njihovom ljubavlju voleti, i njihovom se molitvom moliti. Jer mi Hrista ne bismo poznali bez njih. Da nije njih, ne bi bilo ni Crkve; jer je Crkva preko njih postala Crkvom, i Duh Sveti preko njih postao duša Crkve i dat zanavek Crkvi, i Gospod Hristos preko njih objavio svetu Sebe i Svoje Evanđelje. Na tome temelju raste Crkva Hristom, Njegovom božanskom silom, raste kao nerazrušivi sveti hram u Gospodu[6].

 


NAPOMENE:

[1] Sr. Ef. 3, 18; 2, 19.

[2] Sr. Rm. 8, 35—39.

[3] Sr. 1 Petr. 2, 5.

[4] Sr. 1 Kor. 3, 9—17.

[5] Ef. 2, 20.

[6] Ef. 2, 21.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.