Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Crkva – nebozemno biće

 

Učlanjeni preko Bogočoveka u sveto telo Crkve, bivši neznabošci žive zajedno sa svetima, sažitelji su svetima: žive istim životom, istim božanskim silama, istim svetim tajnama, istim svetim vrlinama, istim Evanđeljem, istom Ljubavlju, istom Istinom, istom Pravdom, istim Duhom. To ih približava Bogu, orođuje sa Bogom, i oni postaju „domaći Bogu“[1], članovi svete porodice Božje; nebo im je kuća kao i zemlja, jer je Crkva nebozemno biće, i u njoj njihova „večnakuća“.[2] Njima više ništa Božje nije tuđe; što je Božje, njihovo je, jer su deca Božja, sinovi Božji; a kad su sinovi Božji, onda su naslednici Božji a sunaslednici Hristovi[3].

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 2, 19.

[2] Sr. 2 Kor. 5, 1.

[3] Gal. 4, 7; Rm. 8, 17.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.