Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Vrhovni zakon u Crkvi

 

U Bogočovečanskom domostroju spasenja sve biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. To je vrhovni zakon u bogočovečanskom telu Crkve; vrhovni zakon u životu Crkve; vrhovni zakon u životu svakog člana Crkve. Šta je spasenje? Život u Crkvi. A šta je život u Crkvi? Život u Bogočoveku A šta je život u Bogočoveku? Život u Svetoj Trojici, jep je Bogočovek — Drugo Lice Presvete Trojice, uvek jednosušno i jednoživotno sa bespočetnim Ocem i životvornim Duhom.[1] Tako je spasenje, u stvari, življenje u Svetoj Trojici. Sve u svemu: spasenje je blagodatni podvig ucrkvljenja i ocrkvljenja, ubogočovečenja i obogočovečenja, utrojičenja i otrojičenja. Sve što je u Crkvi bogočovečno je i trojično je, i kroz Bogočoveka uvek odvodi Trojičnom Božanstvu.[2]

 


NAPOMENE:

[1] Sr. Jn. 14, 6—9; 6, 23. 26; 15. 24—26; 16, 7. 13—15; 17, 10—26.

[2] Sr. Ef. 1, 17—23.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.