Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Bogočovek – novi čovek

 

Sa Gospodom Hristom sve se menja: i Bog, i čovek, i svet. Hrišćani znaju šta je pravi Bog, šta — pravi čovek, šta — pravi svet. I sve im je to dato kao najočiglednija stvarnost u čudesnoj ličnosti Bogočoveka, u Njegovom svetom Evanđelju, u Njegovom bogočovečanskom telu — Crkvi. Ko je u Crkvi, zna to i oseća sve to. A članom Crkve može postati svaki. Bezgranično čovekoljubiv, Gospod Hristos je osnovao Crkvu za sve ljude: i one iz obrezanja, i one iz neobrezanja; za Jevreje i neznabošce. Tako su Crkvom izjednačeni svi ljudi, uklonjena podela na izabrane i neizabrane, jer je Bogočovek načinio Sobom novog čoveka, u kome ta podela prestaje i sve novo nastaje. Efescima, nekadašnjim neznabošcima, koji su bili daleko od poznanja pravoga Boga i „odvojeni od društva Izrailjeva“, sveti apostol piše: „Ali sad u Hristu Isusu, vi koji ste negda bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom. Jer je On mir naš koji oboje sastavi u jedno i razvali zid koji je razdvajao, ukinuvši telom svojim neprijateljstvo, a učenjem zakon zapovesti, da od dvoga načini u sebi jednoga novoga čoveka, gradeći mir, i da pomiri s Bogom oboje u jednom telu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu, i došavši blagovesti mir vama daljnima i onima koji su blizu, jer kroz njega imamo oboje pristup k Ocu u jednome Duhu“[1].

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 1, 13—18.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *