Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Pravi Bog i pravi čovek

 

Ko ne priznaje Gospoda Hrista, ne zna ni pravo poreklo ni pravi cilj ljudskoga bića. Takav čovek je u punom smislu neznabožac, jer ne zna ni šta je Bog ni šta je čovek, ni ko je pravi Bog ni ko je pravi čovek. Takav čovek je u istini : bez Boga, bezbožan; ali u isto vreme i bez čoveka, bezčovečan. On može priznavati bezbroj idola za bogove, ali su to sve lažni bogovi, među kojima nema pravog Boga; tako isto može sva stvorenja, sve životinje smatrati za pretke čovekove, a samog čoveka za najsavršeniju životinju; ali sve to ne kazuje niti daje pravog čoveka. Samo kada čovek sazna pravog Boga — Gospoda Hrista, on pomoću Njega sazna i pravog čoveka. Samo je u hristopoznanju pravo čovekopoznanje. Kao što je opet samo u hristopoznanju pravo bogopoznanje. A to je tako zato što je Gospod Hristos — Bogočovek: pravi Bog i pravi čovek, istiniti Bog i istiniti čovek, savršeni Bog i savršeni čovek. Ovaj svet bez Hrista, a i svi svetovi koje čovek zamišlja bez Hrista, nisu drugo do tamnica očajanja, ljudožderska čudovišta, u kojima nema nade za ljude, jer ih čudovišta muče, tamane i uništavaju[1].

 


NAPOMENE:

[1] Sr. Ef. 2, 11—12.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.