Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Novi čovek

 

„Ko je u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle sve novo postade“.[1] Je li čovek u Hristu kroz svete tajne i svete vrline, u njemu se neminovno vrši obnova vascelog bića njegovog: sve što je staro u njemu prolazi i nestaje, a sve novo postaje i nastaje: nestaje stara savest, a nastaje nova; nestaje stara volja, a nastaje nova; nestaje stari čovek, a nastaje novi. A novi čovek, čime je nov? Novim osećanjima — bogoosećanjima; novim mislima — bogomislima, novim željama — bogoželjama, novim delima — bogodelima, novim životom — bogoživotom.

Sve je to postalo moguće za svakoga od nas silaskom Boga Logosa u naš svet, Njegovim očovečenjem. Svojim očovečenjem On nam je omogućio oboženje: od Njega očovečenje, od nas oboženje. On se očovečio, da bi se čovek obožio. I to je delo Njegove blagodati spasenja, Njegovog bogočovečanskog domostroja spasenja.

 


NAPOMENE:

[1] 2 Kor. 5, 17.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.