Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Ljudi – rukotvorevina Božja

 

Dar je Božji ne samo naše spasenje, nego i sam naš život, i sama naša duša, i samo naše telo, i postojanje naše — sve je to dar Božji. Zato bogonadahnuti apostol blagovesti: „Mi smo rukotvorevina Božja (ποίημα = tvorevina, posao, delo, proizvod), sazdani u Hristu Isusu za dobra dela koja Bog unapred pripravi da u njima hodite“[1]. — Mi smo ljudi zaista „rukotvorina Božja“ , „posao Božji“. Sve — dok se đavo nije grehom umešao u naš život. Od tada mi postajemo i njegov posao. Jer svaki naš greh pokazuje da mi propadamo i njemu, da i on radi u nama svoj posao, da i on kroz greh živi u nama kao stvaralačka i živa sila.[2] U tom greholjublju neki ljudi zaborave svoje božansko poreklo, i toliko se srode s đavolom, da postanu „deca đavola“[3], jer „koji tvori greh od đavola je“[4] No Svojim Evanđeljem ovaploćeni Bog Logos, boraveći savi delujući u Bogočovečanskom telu Crkve Svoje, vraća nas Bogu, vraća nas saznanju da smo mi „tvorevina Božja“, „posao Božji“, sazdanja Božija. Još pri stvaranju mi smo sazdani Bogom Ocem kroz Sina u Duhu Svetom. I data nam je bogolika, trojicelika duša, tojest: i ocelika, i hristolika, i duholika. Svojim pak dolaskom u naš zemaljski svet, Svojim učovečenjem, Svojim bogočovečanskim domostrojem spasenja, Bog Logos nas kao Glava Crkve u bogočovečanskom telu Crkve presazdaje, iznova sazdaje. Radi čega? — „za dela dobra koja Bog unapred odredi da u njima hodimo“, jer nas je Bog stvorio za besmrtnost i život večni[5]. A Gospod Hristos je i došao u naš zemaljski svet da nam za ostvarenje tog božanskog cilja da sva potrebna božanska sredstva i božanske sile: svete tajne i svete vrline. I njih eto u Crkvi, svima pristupačne. Dvoumljenja nema, od Gospoda Hrista mi jasno znamo i pravo poreklo ljudi i pravi cilj njihovog postojanja: poreklo im je od Boga, oni su „tvorevina Božja“; a cilj im je — život u Hristu, dobra dela u Hristu, jer su i „sazdani u Hristu Isusu za dobra dela“, jer im jei „život s Hristom u Bogu“[6].

 


NAPOMENE:

[1] Εf. 2, 10.

[2] Rm. 7, 17—20.

[3] 1 Jn. 3, 10.

[4] 1 Jn. 3, 8.

[5] Sr. 1 Kor. 5. 4—5.

[6] Kol. 3, 4.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.