Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Svedobrota = Crkva

 

Dobrotu Svoju prema ljudima Bog pokazuje na bezbroj načina: preko vascele vasione, od atoma do sunca, i od pčela do anđela. Ali ničim i nikim tako kao preko Gospoda Hrista. U Njemu ona je dobila svoju dirljivu i potresnu bogočovečansku svepunoću. U Njemu se božanska dobrota pokazala kao bezgranična svedobrota = Crkva, i sa svima bogočovečanskim savršenstvima Svojim On ostao sav u njoj i na nebu i na zemlji. To se oseća u svemu što je Njegovo: iz svega zrači, miluje i greje ta mila, ta nežna, ta dirljiva, ta samilosna Svedobrota: zrači iz Njegovog čudesnog rođenja, iz Njegovog detinjstva, iz Njegovog krštenja, iz Njegovog preobražena, iz Njegovog stradanja, iz Njegovog vaskrsenja, iz Njegovog vaznesenja, iz Njegove Pedesetnice; zrači iz svakog Njegovog čuda, dela, reči, iz vascelog Evanđelja Njegovog. Zbog toga je umesno i pitanje: šta je to što u Njemu nije svedobro? On, jedini On nam je darovao sva božanska dobra: božansku Istinu, božansku Ljubav, božansku Pravdu, božansku Milost, božansku Mudrost, božansku Blagodat, božansku Svetost, božansku Besmrtnost, božanski Život večni. I svrh svega toga darovao nam Sebe, Boga u Bogočovečanskom telu Svom — Crkvi. Zar to nije Svedobrota? Ko bi nam od ljudi ili od Anđela mogao to podariti? Zaista — „niko nije dobar osim jednoga Boga“[1]: Isusa Hrista, jedinog istinitog Boga u svima svetovima. Niko — jer niko sem Hrista Boga ne može dati čoveku ono istinsko, ono pravo, ono neprolazno, ono jedino dobro: život večni. I ono što večni život nosi sa sobom i za sobom: sva božanska savršenstva i sva božanska blaženstva. Zbog svega toga Hristova je dobrota po svemu i svačemu bezgranična božanska Svedobrota. Posle pojave Bogočoveka u našem zemaljskom svetu, ne može se ni s kakvim opravdanim razlogom prebaciti Bogu da nije pokazao dovoljno dobrote prema rodu ljudskom. Ako nije pokazao dovoljno dobrote stvarajući ovakvo nebo, ili ovakvo sunce, ili ovakvu zemlju, ili ovakvog čoveka, ili ovakvu vasionu, On je nesumnjivo pokazao u Hristu svu božansku Svedobrotu. Da je zaista tako, može se uveriti svako, ako se iskreno sretne sa Gospodom Isusom. On, jedini On predstavlja opravdanje Boga, jedina teodikeja; On i — jedino opravdanje čoveka, jedina antropodikeja; On i — jedino opravdanje sveta, jedina kosmodikeja.

 


NAPOMENE:

[1] Lk. 18, 19.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.